شناسه : 89857322
استاندار یزد:


استاندار یزد در جشنوارۀ خیران مدرسه‌ساز استان «خیران» و «خیراندیشی» را از نقاط قوت و برجستۀ استان یزد دانست و از همت بلند، افکار بلند و دید عمیق و دوراندیش خیران استان سپاسگزاری کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «سید محمد میرمحمدی»، 31 فروردین، در نوزدهمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان که با رویکرد نقش خیران در ساخت مدارس ایمن برگزار شد، دربارۀ نقاط قوت و برجستۀ استان بیان کرد: فضای معنوی حاکم در استان، آرامش و امید موجود در بین مردم و مشارکت و امید میان طیف‌های مختلف اجتماعی اعم از روحانیون، بازاریان، اصناف و دیگر اقشار از ویژگی‌هایی است که باعث شده استان یزد، استانی خیراندیش و خیر باشد.

میرمحمدی گفت: خیران نه‌تنها به دنبال بهبود جامعه و سازندگی ایران سرافراز، آباد و قوی هستند، بلکه مراکز آموزشی را سامان می‌دهند، مراکزی که فرزندان این آب‌وخاک در این مراکز علم می‌آموزند و معنویت را گسترش می‌دهند و هر یک سفیرانی ازنظر آداب و فرهنگ و هنر و ویژگی‌های انسانی برای جوامع مختلف خواهند بود.

وی افزود: معتقدیم استان یزد ازنظر جمعیت خیران، فضای خوب و بزرگی دارد و کار خیر نیز فقط در ساخت مدرسه و بیمارستان و مسجد نیست، بلکه امور خیر جنبه‌های مادی و معنوی بسیاری دارد و امور آموزشی، ارشادی، همدردی، و نیز رفع مشکلات فردی و اجتماعی و محلی همه کار خیر محسوب و باعث ایجاد همبستگی و هم‌افزایی برای فائق آمدن بر مشکلات استان و کاهش آسیب‌پذیری آن می‌شود.

 استاندار یزد بیان کرد: هنگامی‌که یک فرد خیراندیش به دنبال نشاط، شادابی و رفع درد و ناراحتی مردم باشد، مشکلات به‌شدت کاهش می‌یابد؛ هیچ‌گاه هیچ فردی حاضر نمی‌شود به دیگران لطمه بزند و درنتیجه حسد، کینه، دشمنی، بدبختی و بیچارگی از جامعه دور می‌شود.

میرمحمدی با تأکید به «خیراندیشی»، گفت: هنگامی‌که خودسازی کنیم؛ خیراندیشی را به خودالقا و تلقین کنیم و نیرویی خیراندیش شویم؛ آنگاه جامعه نیز خیراندیش می‌شود؛ دستاورد فرهنگی، اجتماعی وسیعی می‌یابد و جامعه از آسیب، بدبختی و ناراحتی مصون می‌ماند.

وی ضمن دست‌مریزاد به خیران عزیز که در امر احداث مدارس، مساجد، احداث بیمارستان، ترویج معنویات و دیگر امور خیر کوشا بودند، اظهار امیدواری کرد که استان اندیشۀ خیر را در همۀ ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی در تصمیم‌گیری‌ها شاهد باشد.

استاندار یزد گفت: خیراندیشی جزو اصول و ارزش‌های دینی تلقی می‌شود و همۀ ما باید به خود آییم و منشأ اثرات ارزشمندی باشیم و فضا را فضای خیر کنیم و اقدامات شایسته را ترویج و اشاعه دهیم.