شناسه : 99362388
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: كارگروهي با مسئوليت مدير كل امور روستايي استانداري و عضويت مدير كل بنياد مسكن استان و يك متخصص امور بانكي از بانك مسكن استان تشكيل و با حضور در بانكها و بررسي پرونده ، هم در راستاي نظارت بر روند اعطاي تسهيلات اقدام كنند و هم مشكلات را شناسايي و در جهت ارائه راهكار و رفع آن اقدام نمايند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، جلسه بررسي جذب تسهيلات مقاوم سازي مسكن روستايي استان، صبح پنجشنبه 25 آبانماه 1396 به رياست " محمود زماني قمي" در سالن زنده ياد حميديا تشكيل شد.
استاندار يزد در اين نشست پس از استماع گزارشات ارائه شده از سوي مديران عامل بانكهاي استان در زمينه پرداخت تسهيلات مقاوم سازي مسكن روستايي و بيان موانع و مشكلات آنها در اين مسير، ضمن تاكيد بر ارجحيت داشتن مصوبات دولت بر بخشنامه هاي داخلي بانكها در خصوص پرداخت تسهيلات و ديگر موضوعات، گفت: دولت در تمامي زمينه هاي مرتبط با روستاها، اعم از تامين زيرساختها، اشتغال روستايي و مقاوم سازي مسكن روستاييان حساس است و خود را موظف ميداند كه اين مشكلات را بررسي و در حد وسع و توان آن را مرتفع نمايد.
وي افزود: پيام برگزاري اين جلسه در اولين روزهاي كاري استاندار يزد، اهميت فوق العاده رسيدگي به مشكلات روستاها به ويژه مقاوم سازي منازل و خانه هاي روستاييان است.
" زماني قمي" با اشاره به اين نكته كه ايران همواره در معرض بلاياي طبيعي و آسيبها و حوادث غير مترقبه بوده" تصريح كرد: همه بايد پيش بيني ها و پيشگيري هاي لازم را در خصوص مواجه با اين حوادث در استان انجام دهيم و يكي از مهمترين اين مباحث، موضوع مقاوم سازي خانه هاي روستايي است كه در دستور كار ما قرار دارد.
عالي ترين مقام اجرايي استان در ادامه با تشكر از نقش آفريني بانكها در حوزه اقتصادي كشور و استان تصريح كرد: موكداً از همه مديران بانكها ميخواهم تا عليرغم وجود برخي تنگناها، گرفتاري و مشكلات مردم را بر اين مسائل ترجيح دهند و بكوشند تا با پيدا كردن راه حل مناسب، مشكلات مردم حل و فصل شود.
استاندار يزد آنگاه با طرح اين سوال كه " چرا بايد استان يزد  در امر پرداخت تسهيلات مقاوم سازي واحدهاي روستايي از متوسط كشوري عقب تر باشد" خطاب به مديران بانكهاي عامل استان تاكيد كرد:آنچه در اين خصوص از بانكهاي استان مطالبه ميكنم و بر آن تاكيد دارم، اين است كه بايد فاصله ما از متوسط كشوري در پرداخت تسهيلات مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي نه تنها از ميان برود بلكه بالاتر قرار گيرد.
" زماني قمي" آنگاه با صدور دستور تشكيل كارگروهي جهت بررسي موانع پرداخت تسهيلات مسكن روستايي و ارائه راهكار به منظور رفع اين موانع" خاطر نشان نمود: لازم است تا كارگروهي با مسئوليت مدير كل امور روستايي استانداري و عضويت مدير كل بنياد مسكن استان و يك متخصص امور بانكي از بانك مسكن استان تشكيل و با حضور در بانكها و بررسي پرونده هاي مرتبط با اين موضوع، هم در راستاي نظارت بر روند اعطاي تسهيلات اقدام كنند و هم موانع و مشكلات را شناسايي و در جهت ارائه راهكار و رفع آن اقدام نمايند تا در نهايت عملكرد بانكهاي استان در زمينه پرداخت تسهيلات مقاوم سازي مسكن روستاييان به حد رضايت بخش برسد.
استاندار يزد در پايان تصريح كرد: مساعدت به روستاييان و گره گشايي از كار اين قشر پرتلاش و شريف، ميتواند رضايت پروردگار را به همراه داشته باشد و قطعا همه مديران نيز عليرغم مشكلات موجود، ميتوانند با همت و به كارگيري راهكارهاي مختلف و وقت گذاري بيشتراين مشكلات را حل و فصل نمايند.