مدير كل اموربانوان و خانواده استانداري براي حضور زنان دارالعباده يزد درراهپيمائي 22بهمن بيانيه اي صادركرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد در پي فرار رسيدن سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ايران بيانيه اي صادر كرد.دراين بيانيه آمده است: يوم االه 22بهمن،يادآور غيرت ديني ، حماسه ولايتمداري امت سرافراز ايران اسلامي و جانفشاني آنها درراه دفاع از آرمانها و ارزشهاي ناب اسلامي و انساني و روز به بار نشين سالها مجاهدت وايثار امام راحل وتبلور باور توانستن درسايه روهروي از ولايت فقيه است.
در طول تاريخ مبارزات انقلاب اسلامي زنان همراه با مردان درتمام صحنه ها حضورداشتند وپس ازانقلاب نيزاين حضور، ارج نهاده شده است.
انقلابي كه با بازخواني ارزش هاي اسلامي و انقلابي، حركتي مستمر و رو به جلو براي دستيابي زنان ايران به جايگاه انساني و ارزشي خود را فراهم آورد تا امروز با آزادي و حفظ كرامت خود درتمامي صحنه هاي حضوري جدي و فعال داشته باشند.
بزرگداشت دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي و شركت درراهپيمائي 22بهمن مصداق وفاداري ملت نسبت به آرمان هاي بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و تجديد ميثاق با خون شهيدان است.
اينك دريوم االه 22بهمن ، زنان فرهيخته ، متدين وانقلابي ما همگام با مردان، باشركت پرشور و حداكثري و معرفت مدارانه در راهپيمايي 22بهمن ، پيام انقلابي بودن و انقلابي ماندن خودرا به دنيا ارسال و قدرت و عزت ايران اسلامي را به جهانيان نشان خواهند داد.
از جامعه زنان شجاع و توانمند دارالعباده يزد براي شركت هرچه باشكوهتر دراين راهپيمايي خودجوش و مردمي دعوت مي كنم تا همچون سالهاي گذشته با حضور پرشور و بابصيرت عزت، بزرگي ووفاداري خود رابه آرامانهاي امام و انقلاب اسلامي به نمايش بگذارند.
رقيه كرمانيان مديركل اموربانوان و خانواده استانداري و رئيس كميته زنان وخانواده ستاد دهه فجر استان يزد
 
آدرس کوتاه :