دورۀ آموزشی مربیان نرم‌افزار شعب نیمه مکانیزه، هم‌زمان با سراسر کشور در استان یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دورۀ آموزشی مربیان نرم‌افزار شعب نیمه مکانیزه،18 اردیبهشت در استانداری یزد هم‌زمان با سراسر کشور و به‌صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
این دوره آموزشی بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور برای کاربری و راهبری نرم‌افزار ویژۀ شعب نیمه مکانیزه ، به‌صورت سراسری در کل کشور برگزار شد.
زارع رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان در ابتدای این جلسه به اهمیت آموزش عوامل شعبه مخصوصا کاربران رایانه اشاره کرد و گفت قرار هست صورت جلسه آغاز رای گیری، احراز هویت رای دهندگان در طول زمان رای گیری و صورتجلسه شمارش آراء پایان زمان رای گیری از طریق این سامانه به ستاد انتخابات کشور ارسال شود. بنابرین هر چه کاربران شعب به این سامانه مسلط تر باشند روند انجام رای گیری با سهولت انجام خواهد شد.
در این جلسه 47 مربی  شرکت نمودند که قرار است دورۀ آموزشی کاربران شعب را در شهرستان‌ها و بخش‌های خود تدریس نمایند.
گفتنی است تعداد شعب اخذ رأی در استان یزد 876 شعبه است که از این میان، اخذ رأی در 95 شعبه به‌صورت تمام مکانیزه برگزار خواهد شد و رأی‌گیری در 781 شعبه به‌صورت نیمه مکانیزه انجام می‌شود.
 


آدرس کوتاه :