شناسه : 95901299
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد:


معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با تاکید به لزوم نگاه ویژه دولت به مجموعه پایگاه میراث فرهنگی گفت: کارمندان پایگاه میراث فرهنگی بدون هیچ چشم داشت و با عشق به هویت تاریخی خود تلاش کرده اند و لازم است دولت به آنها نگاه ویژه ای داشته باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "سيد محمد رضا سيد حسيني" صبح دوشنبه 6شهريور 96 در جلسه شورای اداری استان یزد که با حضور «علی اصغر مونسان» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برگزار شد، گفت: با حمایت مسئولان عالی رتبه سازمان میراث فرهنگی کشور پرونده ثبت جهانی علی رغم دشواری ها و با توجه به عدم اطمینان از حصول نتیجه با جدیت دنبال و در سطح کم سابقه ای از نظر مساحت، به ثبت رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد تاكيد كرد: برای کمک به احیا و نگهداری بافت تاریخی در جهت بازگشت زندگی به بافت تاريخي و توسعه پدیده گردشگری به حضور سرمایه‌های دولتی و همراهی بانک‌ها نیاز مبرم وجود دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداریزد تصویب مصوبات و بودجه ویژه، توسط دولت برای پیشبرد برنامه های استان در جهت حفظ برند شهرجهانی را خواستار شد.
وی با بیان این مسئله که عمده سوال مردم پس از ثبت جهانی پیامدهای آن است، افزود: در صورتی که از تجربه ثبت جهانی برای حفظ و گسترش گردشگری به خوبی استفاده شود، مطمئنا در کشور شاهد کاهش تخریب بافت تاریخی خواهیم بود.