راهبر استانی دفاتر تسهیلگری یزد پیش از افتتاح این دفاتر در سفری دو روزه به یزد از دفاتر سه منطقه حاشیه نشین استان پیش از افتتاح بازدید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، راهبر استانی دفاتر تسهیلگری یزد پیش از افتتاح این دفاتر در سفری دو روزه به یزد، ضمن برگزاری جلسه ای با مدیر کل، معاونت و کارشناسان امور اجتماعی استانداری یزد، نشستی تخصصی با حضور مدیران سه دفتر تسهیلگری استان داشت.
«رزیتا لطفی» همچنین از محل دفاتر تسهیلگری حسن آباد، اسکان و حسن آباد بازدید کرد.
سفر دو روزه راهبر استانی با هدف تشریح ابعاد مختلف در راستای پیشبرد اهداف و اقدامات دفاتر تسهیلگری و توسعه انجام گرفت.
گفتنی است، دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی سعی دارند ضمن شناسایی ظرفیت های محله، آگاه سازی، توانمندسازی و برون سپاری ابعاد توسعهٔ اجتماعی را به مردم محلی محقق کنند.


آدرس کوتاه :