شناسه : 88027772
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور:


معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور در کارگاه آموزشی نقش رسانه‌ها در مخاطرات طبیعی گفت: شایسته است رسانه‌های مکتوب و مجازی در مواقع بحران در کنار اطلاع رسانی مناسب به مردم، آرامش و انسجام اجتماعی را تقویت کنند.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور در کارگاه آموزشی نقش رسانه ها در مخاطرات طبیعی که روز شنبه 14 اسفندماه در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، بیان کرد: با توجه به اینکه رسانه‌ها با افکارعمومی و سازمان‌ها در ارتباط هستند لازم است در هنگام انتشار یک پیام به اطلاعات صحیح، جامع و دقیق دسترسی داشته و منابع موثق داشته باشند.
«محمدفرید لطیفی» افزود: سطح حضور رسانه ها در مخاطرات طبیعی و نحوه اطلاع رسانی در هر سطح متفاوت و این امر در عرصه اطلاع رسانی و خدمات در بحران در همه دنیا رایج و متداول است.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران ادامه داد: رسانه ها برای اطلاع درست از وضعیت منطقه بحرانی و دارای مخاطره باید کسب اطلاع از مراجع تایید شده، اطمینان از صحت اطلاعات و تنظیم خبر متناسب با شرایط بوجود آمده را مدنظر قرار دهند و سپس خبر را منتشر کنند.
لطیفی تصریح کرد: انعکاس یک جانبه اخبار و عدم دقت کافی در انتشار آن عواقب جبران ناپذیری مانند اخلال در بازگرداندن آرامش به آسیب دیدگان و تاثیر منفی بر روح فرهنگ کار داوطلبی را به دنبال دارد از این رو رعایت اخلاق حرفه ای و در نظر گرفتن سطح مخاطره در انتشار اخبار بسیار ضروری است.
وی گفت: مدیریت خبر در سه بخش قبل از وقوع، حین و بعد از بحران و مخاطره انجام می شود که در بخش قبل از وقوع باید به آگاه سازی و هشداردهی، مصون سازی و ایجاد آمادگی و نیز اطمینان بخشی و دیده بانی توجه شود.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: در مدیریت خبر در زمان وقوع مخاطره شایسته است به اطلاع رسانی صحیح و کامل و دروازه بانی خبر به منظور رعایت نکات امنیتی توجه شود و پس از وقوع بحران نیز پاسخ گوئی مسئولان مرتبط با حادثۀ اتفاق افتاده و امیدبخشی به جامعه مدنظر رسانه ها قرار گیرد.