مديركل دفتر امور روستايي و شوراها:


همايش شوراهاي اسلامي شهر و روستاي شهرستان خاتم با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراها، فرماندار خاتم، سرپرست بخشداري مركزي خاتم، شهرداران، اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا، دهياران و جمعي از مسئولان و مديران اين شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد؛ مديركل دفتر امور روستايي و شوراها در اين مراسم با اشاره به نقش شوراها در عمران و آباداني و تأثيرشان در رشد و توسعه روستاها گفت: بدنبال تصويب قانون تأسيس شوراها در نهم ارديبهشت 1378 و همچنين تاسيس دهياري‌ها در سال 1380، مردم سالاري ديني در كشور نمود يافت و حتي روستائيان عزيز توانستند به‌عنوان كوچكترين واحد تصميم‌گيري در امر برنامه‌ريزي و اداره امور كشور شريك شوند.

"محمد يارمند"  ادامه داد: از مجموع 1339 كرسي اعضاي شوراي اسلامي استان يزد، 1222 كرسي متعلق به اعضاي شوراي اسلامي روستاهاست كه در كمال افتخار به كار خدمتگزاري به مردم اهتمام دارند. وي افزود: رمز موفقيت شوراها همراهي و مشاركت مردم است و اعضاي شورا بايد با تكيه بر همين اصل به عمران و آباداني و رسيدگي به امور مردم بپردازند.

يارمند همچنين چالش‌هاي مربوط به مباحث اشتغال، آب و محيط زيست را سه چالش اساسي پيش‌روي دولت برشمرد و راهكارهاي دولت در اين زمينه‌ها را راهگشا دانست و افزود: در بحث اشتغال پايدار روستايي توسط دفتر امور روستايي و شوراها از ابتداي دولت دوازدهم تاكنون بيش از 400 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال‌زايي و كارآفريني روستايي از سوي بانك‌هاي عامل پرداخت و منجر به اشتغال‌زايي بالغ بر 749 نفر در استان گرديده است.

وي خاطرنشان كرد: نقطه عطف تسهيلات اشتغال پايدار روستايي مصوبه شهريورماه 1396 دولت مبني بر اختصاص 12000 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي بود و استان يزد با بيش از 176 درصد عملكرد معرفي تسهيلات به بانك‌هاي عامل و پرداخت تسهيلات به بيش از 50 طرح اشتغال‌زايي جزو استان‌هاي پيشرو در زمينه استفاده از تسهيلات اشتغال پايدار روستايي مي‌باشد.

مديركل دفتر امور روستايي و شوراها در بخش ديگري از سخنان خود عدالت محوري بين شهر و روستا از اقدامات مهم دولت تدبير و اميد دانست و بيان كرد: در ابتداي سال 1396 با توجه به تبصره 2 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده، 70 درصد از اعتبارات به شهرها و 30 درصد به روستاها اختصاص يافت كه در اين ميان اعتبارات عمراني شهرستان خاتم با افزايش بيش از 200 درصد مواجه بود.

 يارمند در پايان سخنان خود با يادآوري وظايف شوراها از آنها خواست مشاركت مردم، افزايش انگيزه و اعتماد، جذب نخبگان و توجه به جوانان و بانوان را در دستور كار خود قرار دهند و جهت حفظ قداست شوراها از ورود به وظايف دهياران بويژه امور اجرايي و مباحث معاملاتي دهياران خودداري نمايند.

مديركل دفتر امور روستايي و شوراها در حاشيه اين مراسم از برخي پروژه‌هاي عمراني روستاهاي بخش مركزي خاتم بازديد كرد.


آدرس کوتاه :