دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه فعالیت‌های مرتبط با ازدواج و تحکیم بنیان خانواده مأموریت محور می‌شوند.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در نشست هم‌اندیشی طرح "مأموریت محور کردن دستگاه‌های اجتماعی در حوزه فعالیت‌های مرتبط با ازدواج و تحکیم بنیان خانواده" با بیان اینکه اغلب طرح ها و برنامه ها يك بعدي است، گفت: اما طرح پيشنهادي اين جلسه ابعاد مختلف موضوع خانواده را در برگرفته و پوشش مي دهد.
به گفته وی، اين طرح براي دستگاه هاي اجرايي متولي و مؤثر ارائه و پس از جمع بندي نظرات كارشناسي در اين حوزه در جلسه مشترك كارگروه زنان و خانواده و کارگروه فرهنگي و اجتماعي استان نيز ارائه و پس از آن در شوراي برنامه ريزي مصوب شود.
طالبی بیان کرد: با توجه به ظرفيت طرح مذکور، این طرح قابليت ارائه به صورت كشوري و اجرا به صورت پايلوت را با حمايت ها و اعتبارات ملي دارد و تجربه هاي موفق آن مي تواند مورد استفاده ملي قرار گيرد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگی استانداري يزد نیز در این جلسه گفت: در حوزه های اجتماعی موازي كاري و برنامه هاي تكراري زيادی انجام می شود و تحقق نتيجه اي مؤثر و كارساز در این خصوص نيازمند برنامه ريزي منسجم است تا توانمندي هاي پراكنده براي پاسخ گويي به نيازهاي اجتماعي جامعه به ويژه نهاد خانواده تجميع و در مسير واقعي فعال شوند.
وی تصریح کرد: طرح پيش رو به روان سازي عمليات و هماهنگ کردن ادبيات موجود در برنامه هاي اجتماعي كمك مي كند.
به گفته وی، مهم ترين نهاد تصميم گيري در اين عرصه شوراي اجتماعي كشور است که با ارائه طرح و جذب حمايت هاي لازم از اين شورا سعي مي شود مبتني بر طرح نقشه راه و پروژه محوري با تأكيد بر ابعاد خاص فرهنگي و اجتماعي در حوزه خانواده و ساير مقوله هاي اجتماعي به اجرا برسد تا از كارهاي كوچك و فعاليت هاي تكراري غير منسجم جلوگيري شود.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:رضا زارع
 


آدرس کوتاه :