معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد تاکید کرد:


معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد بر تقويت همكاري بين بخشي در حوزه استاندارد تاكيد و بيان كرد: رويكرد تحليلي و مقايسه اي مبناي برنامه ريزي و توسعه استانداردسازي در سطح استان قرارگيرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز پنجشنبه 15 آذرماه،سومين جلسه كارگروه استانداردسازي و ارتقاء كيفيت كالا و خدمات در سال جاري با حضور « محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد برگزار شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد گفت:با گزارش هاي توصيفي و مبتني بر نگاه مروي نمي توان برنامه ريزي و اقدامات موثري در حوزه هاي مختلف انجام داد و براي توسعه استانداردسازي در استان نيز توجه به رويكرد تحليلي و مقايسه اي لازم است.
« محسن صادقيان» افزود:با مقايسه فعاليت هاي حاضر نسبت به گذشته نقطه هاي پيشرفت و يا كاستي هاي نيازمند توجه در زمينه استاندارد تبيين شده و بر اساس اطلاعات درست وضعيت پيش رو براي ارتقاء كيفيت كالا و خدمات مشخص مي شود.
صادقيان بيان كرد:براي همپوشاني در زمينه نظارت بر استانداردسازي مصالح،تجهيزات و لوازم ساختماني و جلوگيري از عرضه كالاي نامرغوب بايد فعاليت دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي اثرگذار از جمله استاندارد،محيط زيست،مسكن و شهرسازي ،نظام مهندسي و دفتر فني استانداري براي بررسي همه جانبه در كميته اي به شكل همسو برنامه ريزي شود.
وي اظهار داشت:اين  همسوسازي نظارت و وضعيت استان در زمينه عرضه و تقاضاي مصالح ساختماني و ساير محصولات مرتبط به اين حوزه را مشخص مي كند كه مي توان با جديت بيشتري نسبت به متخلفان برخورد قانوني داشت و از سوي ديگر محصولات توليدي را در مسير كيفي سازي ارتقاء بخشيد.
صادقيان بر نظارت و ارزيابي جدي رعايت اصول استاندارد در آسانسورها به ويژه در اماكن عمومي، هتل  و اقامتگاه ها تاكيد و گفت:وضعيت آزمايشگاه هاي همكار با اداره كل استاندارد نيز در گزارشي مشخص و ميزان نياز استان  براي جذب همكاري ساير استان ها در موضوعاتي كه امكانات داخلي وجود ندارد بررسي تا نسبت به اين موضوع نيز اقدامات لازم انجام گيرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد در پايان بر پيگيري استاندارد سازي زمين هاي بازي و شهربازي ها با محوريت دفترامور شهري استانداري تاكيد و يادآور شد: به علت گستره وسيع استاندارد تحقق اين موضوع در موضوعات مختلف نيازمند تقويت همكاري هاي بين بخشي در استان است و يك دستگاه به تنهايي نمي تواند تمام نيازها را پاسخ دهد.
گفتني است در اين جلسه گزارش عملكرد 6 ماهه اداره كل استاندارد استان ارائه و سپس نحوه بررسي و تصويب كاليبره كردن ترازوها و باسكول ها در شهرستان ها بر اساس الگوي شهر يزد مورد هم انديشي قرار گفت.
در ادامه به بحث و تبادل نظر پيرامون چگونگي هم افزايي دستگاه هاي مسئول در خصوص  استانداردسازي آسانسورها، موتورخانه ها و مصالح ساختماني پرداخته و بر فعال سازي شهرستان ها براي پيگيري رويكرد استان در زمينه استاندارد به ويژه در حوزه مصالح ساختماني و مواد غذايي تاكيد شد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :