با حكمي از سوي استاندار يزد؛


با حكمي از سوي استاندار يزد؛ معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري به عنوان رئيس ستاد امنیت انتخابات استان منصوب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،با حكمي از سوي « محمدعلي طالبي» استاندار يزد، «احمد ترحمي» معاون سياسي،امنيتی و اجتماعي استانداري با حفظ سمت به عنوان رئيس ستاد امنيت انتخابات استان در امر برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي منصوب شد.
در متن اين حكم آمده است:
با عنايت به برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سالجاري و لزوم تامين امنيت،به موجب اين حكم جنابعالي را باحفظ سمت به عنوان «رئيس ستاد امنيت انتخابات استان» در امر برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي منصوب مي نمايم.
انجام برنامه ريزی هاي مناسب و بسيج كليه امكانات و ايجاد هماهنگي بين مراجع امنيتی،انتظامي، نظامي و قضايي استان به منظور مشاركت و همكاري در كليه مراحل برگزاري انتخابات و نيز تامين نظم و امنيت براي برگزاري هر چه بهتر و باشكوه تر انتخابات از جمله ضرورياتي است كه انتظار مي رود از طريق تدوين يك برنامه مناسب نسبت به آن اهتمام و تلاش جدي به عمل آوريد.
بديهي است در اجراي اين مهم كليه معاونين،مديران استانداري و دستگاه هاي اجرايي علي الخصوص اعضاء شوراي تامين استان نهايت همكاري و هماهنگي را با جنابعالي و آن ستاد به عمل خواهند آورد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
آدرس کوتاه :