مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد:


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با اشاره به ظرفيت ارزشمند نگاه خيرين سلامت در حوزه هاي زيرساختي گفت:بايد زمينه سازي براي توجه خيرين سلامت به دغدغه هاي اجتماعي از جمله فرآيند درمان، اشتغال،نشاط،ورزش و ازدواج بيماران خاص نيز صورت گيرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با بازديد از مراكز درماني بيماري هاي خاص (ام اس، دياليز، هموفيلي و تالاسمي) استان يزد واقع در پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي بقائي پور و درمانگاه تخصصي دياليز ثمين طب سروش  از نزديك در جريان روند درمان و بررسي مشكلات بيماران قرار گرفت.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اين بازديد بيان كرد: اقدامات ارزشمندي در حوزه بيماري هاي خاص صورت گرفته است،اما بايد با تقويت و تسهيل شرايط براي ارائه خدمات به بيماران نسبت به درمان موثر و زندگي بهتر آن ها تلاش كرد.

« فخرالسادات خامسي» اظهار داشت:خيرين سلامت استان همواره در حوزه هاي عمراني و زيرساختي فعاليت هاي موثري را دنبال مي كنند و  ضروريست بخشي از اين فعاليت ها  به سمت حل دغدغه هاي اجتماعي بيماران خاص سوق داده شود.

خامسي افزود: نشاط اجتماعي،ورزش،اشتغال و تكميل فرآيند درمان از مشكلاتي است كه بيماران خاص با آن روبرو مي باشند و علاوه بر تقويت برنامه هاي حمايتي از سوي انجمن ها و دستگاه هاي اجرايي، ايفاي نقش خيرين سلامت نيز در اين حوزه بسيار  اثرگذار است.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در پايان به شناسايي مشكلات اجتماعي بيماران خاص و طرح موضوع از سوي حوزه درمان اشاره كرد و خاطرنشان كرد:با برگزاري نشست ها،برنامه ريزي و تقويت زمينه هاي مشترك در موضوعات مختلف به ويژه بهره گيري از ظرفيت هاي مردمي مي توان دغدغه ها و مشكلات بيماران را كاهش داد و اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد.

گفتني است در اين بازديد با اهدا گل از بيماران تحت درمان عيادت و زحمات كادر درماني نيز مورد قدرداني قرار گرفت.


آدرس کوتاه :