معاون استاندار يزد تاكيد كرد:


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد با اشاره به دشمني هاي روز افزون استكبار بر عليه آرمان هاي ملت سربلند ايران اسلامي بر زمينه سازي براي حضور كارمندان دستگاه هاي اجرايي در برنامه هاي 13 آبان تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در نامه اي به مديران ادارات ،نهادها،سازمان ها،شركت هاي دولتي،فرمانداري ها،بخشداري ها،شهرداري ها،بانك ها و موسسات عمومي غير دولتي بر زمينه سازي حضور و مشاركت كارمندان دستگاه هاي اجرايي در برنامه هاي 13 آبان تاکید کرد.
در متن اين نامه آمده است:
ضمن گراميداشت يوم ا...13 آبان و در آستانه روز ملي مبارزه با استكبار جهاني ،با توجه به دشمني هاي روز افزون استكبار بر عليه آرمان هاي ملت سربلند ايران اسلامي و ضرورت حضور با شكوه اقشار مختلف مردم در راهپيمايي اين روز بزرگ و تاريخي،مقتضي است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا امكان شركت همكاران در ساعات و برنامه هاي تعيين شده مراسم ميسر گردد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
آدرس کوتاه :