شناسه : 102884861
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداري يزد:


مديركل امور بانوان و خانواده استانداري بابيان اينكه زنان نقش بسزايي در تحقق اقتصاد مقاومتي ايفا می‌کنند افزودند: موضوع اشتغال زنان تحصیل‌کرده در استان ازجمله مسائل داراي اولويت است.

به گزارش روابط عمومي استانداری یزد؛ «رقيه كرمانيان» در جلسه بررسي مصوبات ده‌گانه ابلاغي وزارت كشور به ستاد اقتصاد مقاومتي استانداري یزد افزود: اشتغال زنان تحصیل‌کرده بايد در قالب طرح‌های اشتغال‌زایی ساماندهي شوند
وي ادامه داد: حمايت ويژه از زنان فعال و كارآفرين در عرصه‌های مختلف مشاغل خانگي، گردشگري، طرح‌های خدماتي نوين، كارآفريني و اشتغال‌زایی با رويكرد فرهنگي و همچنين تسهيل و تسريع درروند اعطاي مجوز فعاليت به زنان از مصوبات اين ابلاغيه است كه اميدواريم با توجه به قوانين حمايتي اين مهم صورت گيرد.
وی ابراز اميدواري كردد كه مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، حامي زنان کارآفرینان استان باشند.
در ادامه اعضاي جلسه اقدامات تسهيلي و حمايتي ویژه بانوان خواهان اشتغال را برشمردند و مقرر شد کمیته‌ای جهت آشنايي زنان استان، با ظرفیت‌ها و امكانات اشتغال در مجمع مشورتي زنان شهرستان‌های ده‌گانه تشکیل شود.