شناسه : 86347102
مديركل مديريت بحران استان:


مديركل مديريت بحران استان در نشست مشترك با معاون شهردار یزد با اشاره به حادثۀ ساختمان پلاسكو ضرورت ايمني پايدار براي ساختمان هاي مرتفع به‌ویژه آپارتمان های استان را ضروري دانست و پيشنهاد داد ساختمان هاي ايمن، نشان ايمني دريافت كنند.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداری یزد، نشست بررسي ايمني ساختمان هاي استان با حضور مديرکل و کارشناسان مدیریت بحران استان، سازمان آتش نشاني و معاون خدمات شهري شهرداري در دفتر معاون شهردار یزد برگزار شد.
مديركل مديريت بحران استان در اين نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهدای آتش‌نشان حادثۀ ساختمان پلاسکو ، تشكيل تيم هاي مشترك بازرسي و نظارت را گام مهمي در راستاي تهيه شناسنامه ايمني مجموعه هاي مسكوني و تجاري پُرجمعيت دانست.
«هادي هادي نسب» خواستار رعايت اصول فني و ايمني در ساختمان سازي استان و توسعه آموزش هاي مديريت بحران به منظور جلوگيري از وقوع چنين حوادث ناگواري شد.
وي پیشنهاد داد: طرحي از سوي شهرداري و نظام مهندسي استان به منظور ارائۀ ستاره ايمني به ساختمانهايي كه ضوابط فني و مهندسي ايمني را رعايت مي كنند، ارائه شود که اخذ اين ستاره توسط مالكين شاخصی براي ايجاد ارزش افزودۀ ساختمان مي باشد.
هادی نسب ايجاد آمادگي لازم در بين نيروهاي امداد و نجات آتش نشاني، تامين تجهيزات مناسب و برگزاري مانورهاي آموزشي را از جمله موارد ضروري برای مديريت بحران دانست.
مديركل مديريت بحران استان در پایان سخنان خود با اشاره به ايمن نبودن ساختمانهاي بلندمرتبۀ مسكوني و تجاري استان، بر ايجاد بستر لازم براي ايمن سازي ساختمان ها از سوي مالكان با همكاري نظام مهندسی و شهرداری تاكيد کرد.
گفتنی است برگزاري كارگاه درس آموخته هاي حادثۀ ساختمان پلاسكو براي انتقال تجربيات به مديران و كارشناسان مدیریت بحران استان در آينده اي نزديك يكي از تصميمات اين نشست مشترک بود.