مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری:


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در جلسه هم اندیشی ساخت مدرسه در مناطق نیازمند، گفت: این مهم در شورای آموزش و پرورش استان بررسی می شود و مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، نشست هم اندیشی در خصوص ساخت مدرسه در مناطق نیازمند به ریاست "فخرالسادات خامسی هامانه" مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد.
در این جلسه با بیان اینکه رشد دانش آموزی در استان ٨ و نیم درصد است، در خصوص ضرورت ساخت مدرسه در یزد مطرح شد: یزد در سال آینده با مشکل کمبود مدرسه به ویژه در ناحیه یک روبه رو است؛ از این رو، باید حمایت های دولتی انجام شود تا خیران مدرسه سازِ آماده به خدمت برای ساخت مدرسه بیشتر تشویق شوند.
مناطق نیازمند به مدرسه در این جلسه مناطقی عنوان شدند که نخست، در آن مناطق زمین با کاربری آموزشی وجود ندارد ولی با تراکم جمعیت مواجه هستند و دوم، مناطقی که دارای زمین با کاربری آموزشی هستند و خیران نیز برای ساخت مدرسه اعلام آمادگی کرده اند، اما در این مناطق مشکل واگذاری زمین وجود دارد.
همچنین در این جلسه بیان شد: پنج مدرسه جدید برای حوزه استثنایی نیاز است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در این جلسه خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مرکز نوسازی مدارس استان و نهادهای مرتبط و همچنین ساخت مدارس در مناطق نیازمند برای تصمیم گیری به شورای آموزش و پرورش استان منتقل خواهد شد.
گفتنی است، در این جلسه در مورد مباحثی از این دست تبادل نظر شد: مدارس را به گونه ای بسازند که از آنها استفاده دو منظوره شود و در صورت بروز حوادث غیرمترقبه بتوان از مدارس استفاده کرد؛ مدارس غیردولتی همواره کاربری آموزشی داشته باشند و در ابعاد دیگر تغییر کاربری ندهند و تمهیداتی اندیشیده شود که زمین مورد نیاز برای ساخت مدارس در مناطق نیازمند از سوی دولت تأمین شود.
 


آدرس کوتاه :