استاندار يزد بيان كرد:


«محمود زماني قمي» در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با تاكيد بر پرهيز از دسته بندي مردم طبق مدل حكمراني حضرت علي (ع) بيان كرد: ساماندهي مسائل كشور با تجديد نظر در روش ها و تقويت جايگاه گفتمان اجتماعي امكان پذير است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز شنبه سيزدهم مردادماه، پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان يزد با حضور استاندار يزد، معاونين استاندار، مديركل حوزه استاندار و اعضاي اين شورا در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد و «محمد فاضلي» رئيس مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو به بيان مطالبي در موضوع چشم انداز بلندمدت منابع و مصارف آب در فلات مركزي ايران با تاكيد بر استان يزد پرداخت.
استاندار يزد در اين نشست گفت: براي تحقق مدل حكمراني علمي و كارآمد ضروري است بازنگري دقيق نسبت به تمام فعاليت ها در حوزه هاي مختلف صورت گيرد و اينكه در يك جايگاه تصور كنيم همه چيز را مي دانيم و همه نيز بايد مثل ما فكر كنند، شيوه درستي نيست.
«محمود زماني قمي» اظهار داشت: بسياري از صاحبان انديشه سال هاست موضوع ارتباطات موثر و نگاه تخصصي در تمام سطوح را مطرح مي كنند و اكنون مسائل پيش رو ما را متوجه اين عمل كرده كه عالم وابسته به علت و معلول است و به هرشكلي حكمراني كنيم بايد منتظر محصول همان عملكرد نيز باشيم.
زماني قمي افزود: خوشبختانه استان يزد از گذشته در معماري، سازگاري با طبيعت، استفاده از آب و سبك زندگي رفتار علمي نشان داده و امروز هم تاكيد بر اين نگاه راه برون رفت از مشكلات است.
وي تاكيد كرد: ورود نگاه علمي به سيستم اداره كشور  نياز جدي ما مي باشد و تمام اجزائي كه مسائل اجتماعي را شكل داده و كنترل مي كنند بايد اين رويكرد را بدانند و پس از تبيين آن در مجموعه هاي تصميم گير مي تواند در جايگاه گفت وگوي اجتماعي نيز اثرگذار باشد.
عالي ترين مقام اجرايي استان با اشاره به اينكه اين گفتمان بايد از يك كانال ارتباطي شروع شود و براي امتداد آن تلاش كرد، گفت: سرمايه هاي اجتماعي از جمله ورزشكاران، هنرمندان و ساير افراد موثر در كشور بهتر مي توانند با جامعه ارتباط برقرار كنند و تنها سخنراني از يك مرجع رسمي نمي تواند اثرگذار باشد.
زماني قمي افزود: صاحبان تريبون جمعيتي كه در اختيار دارند را آناليز و بر اساس ميزان گستردگي ارتباطات نسبت به جذب جمع هاي ديگر نيز  تلاش كنند زيرا براي حل مشكلات و تقويت ساختارهاي اجتماعي نياز به همكاري و حضور تمام اقشار است.
استاندار يزد در پايان با تاكيد بر تجديدنظر به لحاظ روش و پايبندي به اعتقادات غني انقلاب اسلامي گفت: نگاه به نسخه هاي تفسيري نهج البلاغه نشان مي دهد، هيچ كجا مردم دسته بندي و تقسيم بندي نمي شوند حتي مردمي كه عقيده و دين همسو با مولا علي (ع) را ندارند خطاب وي قرارگرفته و اين نگاه، مسير بسيار خوبي براي حكمراني است و بايد متناسب با  شرايط روز به اين موضوعات بنگريم و جامعه را بهره مند سازيم.
 


آدرس کوتاه :