شناسه : 92891282


دبير و جانشين رئيس كميته اصلاح ساختار به اقدامات انجام‌شده در شناسایی و مستندسازي اوليه فرآيندها پرداخت و گفت: شیوه‌نامه استقرار نظام بررسي و پذيرش انتقادات در كنار كميته نظام پيشنهادها مطرح و بررسی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، جلسه كميته اصلاح ساختار، فرآيندها و فناوری‌های مديريتي از کمیته‌های چهارگانه زیرمجموعه كارگروه توسعه مديريت استانداري با حضور اعضا در دفتر برنامه‌ریزی، نوسازي و تحول اداري استانداری یزد تشكيل شد.
«رضا یادگاری» در این نشست به تشريح خدمات پروژه استانداردسازي خدمات استانداري و ضرورت‌های مربوطه و مراحل اجرائي آن پرداخت.
گفتنی است تغييرات ابلاغ‌شده تركيب اعضاء و شرح وظايف كميته اصلاح ساختار، فرآيندها و فناوری‌های مديريتي به‌ویژه اضافه شدن 2 عنوان وظيفه جديد شامل، تعيين شاخص‌های بهره‌وری و اندازه‌گیری آن‌ها و همچنين راهبري برنامه‌های نظام پيشنهادات در این نشست بررسی و سامانه ملي ساختار دستگاه‌های اجرائي و سامانه پايگاه جامع آماري بهره‌وری معرفي شد.