شناسه : 96512124


استاندار يزد طي حكمي " محمد حسين قانعيان" را به سمت سرپرست بخشداري گاريزات شهرستان تفت منصوب كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سيد محمد ميرمحمدي در بخشي از اين حكم آورده است: " با عنايت به پيشنهاد فرماندار محترم شهرستان تفت و هماهنگي هاي به عمل آمده، نظر به سوابق، تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي به موجب اين ابلاغ به سمت سرپرست بخشداري گاريزات شهرستان تفت منصوب مي شويد..."
گفتني است پيش از اين "مهدي حاجي حيدري" مسئوليت بخشداري گاريزات را به عهده داشت كه با حكم استاندار يزد به سمت معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري يزد منصوب شد.