با حكمي از سوي استاندار يزد؛


با حكمي از سوي استاندار يزد،سرپرست « دفتر فني،امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك» استانداري يزد منصوب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،با حكمي از سوي «محمدعلي طالبي» استاندار يزد،« محمدرضا عارفي» به سمت « سرپرست دفتر فني،امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك » استانداري يزد منصوب شد.
در متن اين حكم آمده است:
با عنايت به پيشنهاد معاون محترم هماهنگي امور عمراني و نظر به سوابق،تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي،به موجب اين حكم به سمت « سرپرست دفتر فني،امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك» منصوب مي شويد.
اميد است با توكل به خداوند متعال و استعانت از حضرت ولي عصر (عج)،همت خويش را در جهت پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و سياست ها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد به كار برده و نهايت سعي و تلاش خود و همكاران زيرمجموعه را در انجام وظايف محوله طبق ضوابط و مقررات به عمل آوريد.
آدرس کوتاه :