شناسه : 96251196
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: در حوزه سلامت و در مواجهه با موضوعاتي كه به عرصه عمومي ارتباط دارد، بايد بحث آگاهي رساني، آموزش و بالابردن ضريب حساسيت جامعه روي مواردي كه سلامت را به خطر مي اندازد را جايگزين مباحثي چون ايجاد ممنوعيتها و اقدامات سلبي نمود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سيد محمد ميرمحمدي صبح دوشنبه 13 شهريورماه 1396 در همايش طرح استاني آموزش خودمراقبتي و ارائه خدمات نوين سلامت ويژه بانوان شاغل كه در شهرداري يزد برگزار شد، موضوع سلامت جسم و جان و در نهايت سلامت جامعه را ، موضوعي بسيار مهم و اساسي دانست و گفت: هر زمان سلامت فردي در حوزه جسم و جان حاصل شود، سلامت اجتماعي نيز به دست مي يابد و جامعه اي سالم خواهيم داشت.
استاندار يزد با بيان اين نكته كه" سلامت اجتماعي در گرو انجام رفتارهاي اجتماعي صحيح است" خاطر نشان نمود: اين سوال اساسي همواره بايد وجود داشته باشد كه چگونه ميتوان اين سطح از سلامت را براي افراد و جامعه ايجاد نمود و راه هاي دستيابي به اين امر چيست؟
وي ضمن تاكيد بر نقش موثر بانوان در دستيابي به سلامت فردي و اجتماعي خاطر نشان نمود: در گذشته بانوان با علم و آگاهي نسبت به فوايد و خاصيتهاي درماني گياهان طبي و اشراف بر درمان آسيبهاي جسمي با كمك اين موارد، نقش موثري در حفظ سلامت جسمي خود و خانواده ايفاء مي كردند، امريكه متاسفانه امروزه كمرنگ شده و بيشتر به عدم آگاهي و اطلاع بانوان از بهره مندي از گياهان دارويي و خواص شفابخش آن باز مي گردد.
ميرمحمدي افزود: در حوزه سلامت و در مواجهه با موضوعاتي كه به عرصه عمومي ارتباط دارد، بايد بحث آگاهي رساني، آموزش و بالابردن ضريب حساسيت جامعه روي مواردي كه سلامت را به خطر مي اندازد را جايگزين مباحثي چون ايجاد ممنوعيتها و اقدامات سلبي نمود.
عالي ترين مقام اجرايي استان خاطر نشان كرد: به عنوان مثال در بحث استعمال دخانيات، بايد به جوانان و مردم در خصوص مضرات و آسيبهاي استفاده از اين مواد آموزش و اطلاع رساني لازم صورت گيرد و گرنه ممنوعيت و برخوردهاي يك طرفه هيچگاه به طور اصولي پاسخگو نخواهد بود.
استاندار آنگاه به حوزه سلامت روحي و رواني اشاره كرد و گفت: هر چه در جامعه مهرباني، صميميت، همفكري و عشق ورزيدن به يكديگر رواج يابد و بتوانيم ويژگيهاي مثبت انساني را ترويج دهيم، آن جامعه را از خمودگي و پريشاني دور ساخته و به سمت سلامت روحي و رواني رهنمون شده ايم.
ميرمحمدي خاطر نشان كرد: هر فرد يا اجتماعي كه بخواهد از سلامت روحي و رواني برخوردار باشد، بايد ويژگيهاي انساني را در خود تقويت كند و از حسادت و دروغ و حرص و رفتارهاي ناپسند فردي و اجتماعي پرهيز كند و نشاط و شادابي را در خود تقويت نمايد.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه ادامه داد: ميتوان با ورزش، مطالعه، همكاريهاي اجتماعي و گروهي، گفت و گوي سازنده و حركت در مسير پويايي و تحول اجتماعي، همواره خود را از منظر جسمي و روحي در سلامت نگه داشت و نشاط فردي و اجتماعي را تضمين نمود.
وي تمسك و توسل به اماكن متبركه و دعا و نيايش به درگاه حق تعالي و توكل به عنايت الهي در كنار كار و تلاش منظم، عقلاني و برنامه ريزي شده را، يكي ديگر از رموز سلامت روحي و رواني افراد دانست و خاطر نشان نمود: همه اين موارد در مفهوم سبك زندگي خلاصه مي شود و مهم اين است كه ما براي حفظ سلامت روحي و جسمي خود، چه سبكي از زندگي را براي خود برگزينيم و چگونه زندگي كنيم.
ميرمحمدي با اشاره به نقش بانوان در ايجاد سبك زندگي سالم و متعالي در خانواده و جامعه گفت: بانوان نقش اساسي را در اين مسير ايفا مي كنند چرا كه مديريت خانواده بر عهده بانوان است و آنها هستند كه با آگاهي و كسب آموزشهاي لازم، ميتوانند سلامت جسم و جان خود، خانواده و اجتماع را به ارمغان بياورند.
استاندار يزد در پايان ابراز اميدواري نمود تا اجراي چنين همايشها و برنامه هايي، منجر به افزايش سطح خودمراقبتي فردي و اجتماعي در جامعه شده و آگاهي و اطلاع بانوان از اين مباحث را ارتقاء دهد و در نهايت سلامت جسمي و روحي فرد و اجتماع را به ههمراه داشته باشد.