استاندار يزد:


« محمدعلي طالبي» در نشست هم انديشي و تبادل نظر پيرامون سند آمايش استان گفت: تكميل و تصويب سند آمايش استان بر مبناي اشتراك نظر نخبگان و تاكيد بر ايجاد فرصت هاي برابر توسعه در شهرستان ها صورت مي گيرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " محمد علی طالبی" در نشست هم انديشي و تبادل نظر پيرامون بررسی سند آمايش استان كه در دانشگاه يزد برگزار شد، با اشاره به فرآيند تصويب اسناد مختلف در كشور بيان كرد: اتفاق خوبي در استان يزد رقم خورده  كه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي، سند آمايش استان به اشتراك نظر نخبگان،نيروهاي موثر جامعه و عموم مردم  گذاشته شده است.
استاندار یزد با قدرداني از تلاش ها و همفكري هاي صورت گرفته پيرامون تهیه و تنظیم سند آمايش استان افزود: صاحب نظران و متخصصان عضو كانون هاي تفكر دانشگاه يزد بدون هيچ چشم داشتي و بر اساس احساس مسوولیت و تعهدي كه به يزد و آينده يزد دارند، در جلسات مختلف حضوریافته و اين سند را مورد بحث و بررسی قرار داده اند.
"طالبي" اظهار داشت: علاوه بر كانون هاي تفكر، در جلسات متعدد و مجامع مختلفي نيز اين موضوع بررسي شد و اکنون به وجود آمدن چنين فضايي در استان نتيجه تعامل چند سويه همه نيروهاي موثر است و بناي ما نيز از ابتداي امر اين بود كه تدوين و تكميل سند آمايش بايد بر مبناي اشتراك نظر جمعي نخبگان استان باشد.
وي خاطرنشان كرد: دوران بایگانی اسنادی که علیرغم تصویب و ابلاغ، با تغییر دولتها و مدیران در استان به فراموشی سپرده شده، به سر آمده  و اکنون ايجاد اجماع گفتماني، حول سند آمايش استان، كار را در آينده راحت تر و آسان تر خواهد کرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان گفت:  سند آمایشی که حاصل اجماع همگان باشد، مي تواند  مبناي فعاليت هاي آينده قرار گيرد ،بنابراين اميدواريم بتوانيم شرايطي را فراهم كنيم كه با بيشترين اشتراك نظر و اجماع، اين سند به مرحله تصويب در استان برسد.
"طالبي" افزود: جمع محدودي از  نمايندگان كانون هاي تفكر دانشگاه، سازمان مديريت و چند كارشناس منتخب، سازو كاري را طراحي خواهند کرد تا  اصلاحات محتوايي و ساختاري پیرامون سند آمایش استان صورت پذيرد و بر مبناي اجماع صورت گرفته، ظرف يك ماه آينده تمام نقدها و پيشنهاداتي كه حول اين سند مطرح شده مورد بررسي قرار  گيرد.


*بهره برداري مثبت از فرصت و فضاي باز نقد در استان


استاندار يزد تاكيد كرد: در حوزه شهرستان ها ماموريت هاي ويژه اي كه  در سند آمايش تعريف خواهد شد باید به جای تمرکز بر وضعیت فعلی آنها، بر توانمندي هاي بالقوه شهرستانها  متمركز شود  و از سوي ديگر نيز  ايجاد فرصت هاي برابر در مسير توسعه براي  همه شهرستان ها مورد توجه قرار گیرد.
وي اظهار داشت:با اعلام فراخوان و بهره گيري از ديدگاه هاي ساير صاحب نظران و ذينفعان، ضرورت هاي اصلاحي این سند مورد توجه تيم كارشناسي قرار گیرد تا پس از جمع بندي نهايي و همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي،  تصويب اين سند در كارگروه ها و شوراهايي كه پيش بيني شده ، صورت پذیرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان در پايان با قدرداني از همفكري و تلاش همه گروه ها در تدوين سند آمايش استان گفت: فرصت و فضاي نقد و پيشنهاد كاملا فراهم است و بجاست که اين فضا را مورد بهره برداري مثبت قرار داده و پاس بداريم و بکوشیم که هزینه های این شفافیت و هم اندیشی را برای مسوولین و دستگاه ها بالا نبریم و  اين جريان باعث شود تا هر مرجع تصميم گيرنده اي ترجيح دهد با شفافيت مسائل اين چنيني را در مجامع عمومي مورد هم انديشي قرار داده و از نظرات صاحبنظران در جهت تحکیم و تثبیت تصمیمات آینده ساز استان بهره گیری کنیم.


*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :