بنا بر پيشنهاد معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، سيد محمد ميرمحمدي استاندار يزد در حكمي، سيد رضا خادمي را به عنوان مديركل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري يزد منصوب كرد.

استاندار يزد در اين حكم ضمن آرزوي موفقيت براي خادمي، ابراز اميدواري كرده تا وي با بهره گيري از حد اكثر توان و ظرفيت و فرصت هاي موجود و خلق ظرفيت هاي جديد و به كارگيري نيروهاي دلسوز، لايق و كارآمد و تعامل سازنده با دستگاه هاي اجرايي استان بر اساس سياستها و خط مشي دولت تدبير و اميد در پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران، موفق و مويد باشد.
يادآور مي شود سيد رضا خادمي، پيش از اين به عنوان مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد مشغول به كار بود.
 
آدرس کوتاه :