استاندار يزد در نشست شهرداران استان:


استاندار يزد در نشست شهرداران استان با تاكيد بر لزوم تبديل سازمان همياري هاي شهرداري به مجموعه اي پويا، فعال و پردرآمد بيان كرد: شهرداري هاي استان با تاكيد بر عبور از بروكراسي اداري، جذب ، مشاركت و تسهيل در امر سرمايه گذاري را مورد توجه قرار دهند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، بعد از ظهر روز شنبه 18 خردادماه ۹۸،نشست شهرداران استان با حضور « مهدي جمالي نژاد» معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري ها كشور،« محمدعلي طالبي » استاندار يزد و «محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در سالن اجتماعات مجموعه مشيرالممالك برگزار شد.
استاندار يزد در اين نشست بيان كرد: خوشبختانه امروز در حوزه مسائل مرتبط با توسعه استان به  يك وحدت گفتماني رسيده ايم و اين نقطه قوت مناسبی است كه همه در راستاي توسعه تلاش كنيم زيرا اگر از سرمايه گذاري صحبت مي شود  اين  دغدغه همه ما است و به يك بخش خاص مربوط نمي شود.
« محمدعلي طالبي» افزود: شهرداري ها جايگاه ممتازي در جذب سرمايه گذاري و ایجاد فرایند مشاركت جویی دارند و اين مسئوليتي است كه بر عهده همه شوراها و شهرداري هاست كه جلب مشاركت در حوزه  هاي مختلف را امكان پذير سازند.
استاندار یزد خاطرنشان كرد: از طرف ديگر  شهرداري ها بايد نقش تسهيلگر را ايفا كنند چرا که بخشي از مشكلاتي كه در استان در حوزه سرمايه گذاري وجود دارد به دليل وجود بروكراسي در دستگاه هاي مختلف است كه باید به صورت جدي در استان براي حل اين موضوع كار شود.
وي اظهار داشت:انتظار داريم شهرداري ها در حوزه سرمايه گذاري، بروكراسي را به حداقل برسانند و  شرايط حركت چابك سیستم را در این مسیر فراهم كنند.
"طالبي" در پایان افزود: از شهرداري ها مي خواهيم تقويت كننده سازمان همياري شهرداري ها باشند و با ارائه طرح ها و پروژه هايشان، اين سازمان را به مجموعه اي پويا،فعال و پردرآمد تبديل كنند.

*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :