شناسه : 95394305
استاندار یزد:


استاندار یزد از همه اعضای شوراهای شهر و روستا خواست تا تمام توان خود را در مسیر جلب مشارکت اجتماعی مردم و به میدان آوردن صاحبان اندیشه و خرد و ایده پردازان و متخصصین و نخبگان و فرهیختگان و فعالین اجتماعی و فرهنگی به کار گیرند و بکوشند تا شرایط بسیار آرامش بخش، نشاط آفرین، تحول زا و بالنده ای را برای زندگی مردم فراهم آورند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، سید محمد میرمحمدی  در  آئین تجلیل از اعضا دوره چهارم شوراهای شهری استان ، قانون را محور ارتباطات و ضوابط حاکم بر شوراها و دیگر مبانی حاکمیت دانست و با اشاره به تعامل میان شوراها و فرمانداریها و بخشداریها گفت: اگر به عنوان مثال یکی از فرمانداران ایرادی به یکی از تصمیمات شورا وارد نمود، امریست که قانون به او تفویض کرده و در نهایت رعایت قانون، رعایت حقوق مردم است.
استاندار یزد خاطر نشان کرد: اصلی ترین و محوریترین موضوع مطروحه در یک نظام مردم سالار دینی، بحث مشارکت مردم در تصمیم گیریها و لحاظ رای و نظر آنها در شکل گیری ارکان آن نظام است و جمهوری اسلامی نیز نقش و جایگاه اصلی در اداره کشور را متعلق به مردم می داند.
عالی ترین مقام اجرایی استان آنگاه با اشاره به سابقه شکل گیری شوراهای شهر و روستا ابراز داشت: بحث اجرای قانون معطل مانده شوراها که یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است، در دولت جناب آقای سید محمد خاتمی صورت عملی به خود گرفت و اکنون نیز شاهد برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراها و مشارکت مردم از دورافتاده ترین روستاهای کشور تا کلان شهرها در امر انتخاب نمایندگان خود در شوراهای شهر و روستا هستیم به طوریکه شوراها را میتوان درخشانترین نماد مردمسالاری نام نهاد.
میرمحمدی نقش آفرینی اعضای شورا را از آن جهت که هم باید در چارچوب قانون به انجام وظیفه بپردازند و هم باید مدافع حقوق مردم باشند، امری دشوار دانست و خاطر نشان کرد: یکی از مصادیق بسیار ارزشمند و مورد توجه در نظام ما، رعایت قوانین جاری در جمهوری اسلامی است که به فرموده امام راحل(ره) همان قوانین شرع مقدس اسلام است و از طرفی نقش و جایگاه مردم نیز در این نظام نقشی محوری، بی بدیل و بدون جایگزین است و اینجاست که اهمیت و ارزش کار شورا در پایبندی به قانون در عین دفاع از حق مردم مشخص می گردد.
استاندار یزد ضمن تاکید بر ضرورت آشنایی و اشراف کامل همگان بر شرح وظایف و حوزه عملکردشان، خطاب به اعضای منتخب پنجمین دوره انتخابات شوراها در سراسر استان تاکید کرد: به عنوان یک برادر توصیه میکنم تا ابتدا قانون مربوط به حوزه عمل، نقش، جایگاه و کارکرد شوراها را به خوبی مطالعه نموده و نکات ارزنده مستتر در آنرا فراگیرید چرا که وظایف شما در چارچوب این قانون به درستی مشخص شده است.
میرمحمدی آنگاه به سرمایه ارزشمند حُسن اعتماد مردم به منتخبین شوراها اشاره کرد و خاطر نشان نمود: یک عضو شورا در هر نقطه از استان باید با عملکرد خود، این سرمایه ارزشمند یعنی میزان اعتماد مردم به خود را افزایش دهد و مراقبت نماید که به حواشی و مسائل انحرافی که میتواند او را از ایفاء صحیح وظایفش به دور دارد، دچار نگردد.
استاندار سپس افزود: شوراها همواره باید بکوشند تا با ایجاد ساز و کار مناسب و فراهم نمودن زمینه لازم، مشارکت عمومی مردم در اجرای پروژه ها و همراهی و همدلی با اعضای شورا در اداره امور شهر و روستا را جلب نمایند و از این مسیر هم موفقیت خود را تضمین کنند و هم سرمایه های اجتماعی و نهادهای مدنی و انجمن های مردم نهاد و تشکلهای مردمی را به میدان آورند و از توان و ظرفیت فکری و ایده پردازی و مشارکت آنها به نحو شایسته بهره مند شوند.
وی آنگاه به نقش شایسته رسانه های مختلف در ایجاد فرایند تعامل و ارتباط گسترده مردم با اعضای شورا و جلب مشارکت آنها در انجام امور اشاره کرد و از همه منتخبین شوراها خواست تا از حداکثر ظرفیت رسانه های مکتوب و مجازی و شبکه های اجتماعی در این راه بهره گیرند.
عالی ترین مقام اجرایی استان به توفیقات و اقدامات مناسب شوراها در سراسر استان اشاره کرد و افزود: گرارشات واصله حاکیست که شوراها چه در شهر و چه در روستا، به طور نسبی موفق عمل کرده اند و امیدوارم این روند در دوره جدید نیز تداوم داشته باشد تا شاهد ایجاد فضایی دوستانه و صمیمانه در شهر و روستا و میان مردم و اعضای شورا باشیم تا از مسیر آن موفقیتهای روزافزونی حاصل شود.
میرمحمدی در ادامه سه محور اصلی پیش روی شوراها جهت انجام وظیفه و ارائه عملکرد مناسب را " سیما و ظاهر شهر و روستا"،" حوزه کالبدی و عمرانی"و" حوزه انسانی، فرهنگی و اخلاقی" ذکر کرد و آنگاه به تشریح هر یک از این محورها پرداخت.
در حوزه سیمای شهر و روستا و پرداختن به مباحث بصری و ظاهری، همه اعضای شورا باید مراقبت نمایند تا شهر و روستا به محیطی زیبا، نشاط انگیز، پاکیزه، شاداب، دلنشین و جذاب برای اهالی بدل شود و تمام توان خود را برای ایجاد مبلمان شهری و روستایی مناسب و گسترش طراوت و نشاط در اماکن عمومی به کار گیرند.
استاندار تاکید کرد: در حوزه کالبدی و مباحث عمرانی نیز ، شوراها باید علاوه بر نظارت لازم در بحث ساخت و سازها و تطابق آن با معیارهای فرهنگی و اقلیمی، ساز و کاری فراهم کنند تا توسعه شهری و عمرانی به گونه ای به هم پیوسته شکل گیرد تا هر بخش مکمل دیگری باشد و مانند قطعات یک پازل، تابلوی زیبای زیست شهری و روستایی را از منظر کالبدی و عمرانی تکمیل کنند.
میرمحمدی افزود: اما مهمترین بخش، توجه به توسعه انسانی و مباحث فرهنگی و اخلاقی است چرا که باید در شهر و روستایی که سیما و منظر مناسبی دارد و از چشم انداز عمرانی و کالبدی مطلوبی نیز برخوردار است، روح اخلاق، فرهنگ و مباحث تعالی بخش انسانی جاری و ساری شود و ارزشهای اجتماعی ارزنده ای چون صداقت، مردم داری، رعایت حقوق شهروندی و حسن خلق ترویج و گسترش یابد.
استاندار یزد در پایان با تشکر از همه اعضای شورای شهر و روستای دوره چهارم در سراسر استان، برای منتخبین مردم استان در شوراهای دور پنجم، آرزوی توفیق نمود و از همه اعضای شوراهای شهر و روستا خواست تا تمام توان خود را در مسیر جلب مشارکت اجتماعی مردم و به میدان آوردن صاحبان اندیشه و خرد و ایده پردازان و متخصصین و نخبگان و فرهیختگان و فعالین اجتماعی و فرهنگی به کار گیرند و بکوشند تا شرایط بسیار آرامش بخش، نشاط آفرین، تحول زا و بالنده ای را برای زندگی مردم فراهم آورند.