معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار خواستار شد:


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در ديدار با اعضاي هيئت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان با تاكيد بر ضرورت بازتعريف شرح وظايف و مسئوليت روابط عمومي‌ها بر مبناي شرايط جديد در كشور گفت: اعتماد سازي و آگاهي بخشي در جامعه براي فاصله گرفتن از نشر برخي اخبار و اطلاعات نادرست مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري يزد، روز سه شنبه 29 خردادماه هم‌زمان با بازگشت و ارتقاي جايگاه روابط عمومي استانداري يزد در چارت سازماني به اداره كل، اعضاي هيئت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان ضمن ديدار و گفت و گو با معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار از توجه وی نسبت به تحقق اين امر و ساير فعاليت هاي روابط عمومي در استان قدرداني كردند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار بيان كرد: روابط عمومي آئينه تمام نماي جريان خدمات رساني در كشور است و هرچه در اين زمينه ضعف و يا مشكلاتي وجود داشته باشد، مسئوليت خدمات رساني و اطلاع رساني نيز اثرگذاري لازم را نخواهد داشت.
«محمدعلي طالبي» ادامه داد: جايگاه روابط عمومي در چند سال گذشته آنگونه كه بايد درك نشده است و نمود آن را در تنزل تشكيلات و جايگاه اداري روابط عمومي در بسياري از بخش هاي كشور شاهد بوديم كه خوشبختانه اين موضوع با همدلي و پيگيري هاي صورت گرفته در استانداري يزد مرتفع و به جايگاه اداره كل روابط عمومي تغيير يافت.
وي افزود: شروع كار دولت تدبير و اميد علاوه بر عدم دسترسي به برخي از ظرفيت هاي گذشته با شرايطي همراه شد كه اهميت فضاي مجازي و ساير بسترهاي اطلاع رساني به دليل رشد و دسترسي مخاطبان چند برابر شده و  به كارگيري روش هاي سنتي و عدم وجود برنامه اي واحد براي مديريت و بهره مندي مناسب از اين جريان، كارآيي مناسبي  را رقم نزده است.
طالبي يادآور شد: بر مبناي شرايط جديد لازم است بازتعريفي نسبت به شرح وظايف و مسئوليت هاي جديد روابط عمومي ها صورت گيرد زيرا جهت دهي و شناخت دقيق نسبت به افكار عمومي از يك سو و برقراري ارتباط و تعامل روابط عمومي با تمام بخش هاي سازمان و جامعه بسيار مهم و ضروري است.
نايب رييس شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان خاطرنشان كرد: درحال حاضر نشر برخي اخبار و اطلاعات نادرست در فضاي اطلاع رساني حاكم بر جامعه فعاليت برخي از دستگاه هاي اجرايي را مختل مي كند و آرامش جامعه را بهم مي ريزد و لازم است روابط عمومي ها براي آگاه بخشي و پاسخگويي به خوبي وارد عمل شوند.
وي گفت: شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان مي تواند در قالب تدوين يك نظام ارزيابي به شناخت هر چه بيشتر عملكرد و فعاليت روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي مختلف كمك كند و بر اين مبنا با اطلاعات حاصل شده مي توان به رفع نقاط ضعف و بهره مندي از توانمندي هاي فعاليت روابط عمومي در جايگاه هاي مختلف سمت و سوي موثرتري بخشيد.
طالبي افزود: اعتمادسازي و ارائه نظرات مشورتي از ديگر كاركردهاي مهم شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان محسوب مي شود و در كنار برنامه هاي آموزشي و نشست هاي تخصصي كه اهميت بالايي دارد، توجه به اعتمادسازي در قسمت هاي مختلف و مرتبط با روابط عمومي اثرگذار خواهد بود.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: استاندار محترم و  معاونان استاندار هر كدام به سهم خود با همدلي و  يكپارچگي براي ارتقاي جايگاه سازماني روابط عمومي تلاش كرده و از تحقق اين امر خرسنديم و در ادامه راه نيز اين باور و حمايت بر مبناي ايفاي نقش موثر ادامه دارد.
گفتني است در اين ديدار اعضاي هيئت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان نيز به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند و بر باور و اثرگذاري مديران اجرايي از جايگاه روابط عمومي در سازمان و توجه به مهارت ورزي، آموزش و نگاه تخصصي در اين حوزه تاكيد كردند.
 


آدرس کوتاه :