مديركل پدافند غيرعامل استانداري تاكيد كرد:


مديركل پدافند غيرعامل استانداري يزد در نشست با جمعي از نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد استان بر تقويت اين تشكل هاي غيردولتي و مردمي در حوزه پدافند غيرعامل و مشاركت آنها در برنامه ها و فعاليت هاي اين حوزه تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، «محمدصادق طهماسبي» روز دوشنبه 25 دي ماه با جمعي از نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد استان ديدار و گفت و گو كرد.
دبير شوراي پدافند غيرعامل استان در اين نشست صميمي با اشاره به نقش مهم سازمان هاي مردم نهاد در كاهش تهديدات و آسيب ها در زمان وقوع مخاطرات مختلف گفت: تقويت سازمان هاي مردم نهاد مورد تاكيد و حمايت مديريت ارشد استان در دولت تدبير و اميد بوده است.
طهماسبي با بيان تعاريف و اصول پدافند غيرعامل و تشريح برنامه هاي اداره كل پدافند غيرعامل استانداري ادامه داد: شايسته است راهبردها و اهداف پدافند غيرعامل در بين جامعه تبيين شود كه براي تحقق اين مهم سازمان هاي مردم نهاد نقش پراهميتي برعهده دارند.
مديركل پدافند غيرعامل استانداري خاطرنشان كرد: ضروري است زمينه هاي لازم براي تعامل و همكاري بيشتر اين اداره كل با سازمان هاي مردم نهاد بيشتر از گذشته فراهم شود و بتوانيم از ظرفيت هاي كمّي و كيفي اين تشكل ها در حوزه هاي گوناگون و به ويژه تشكيل قرارگاه دفاع فرهنگي در آينده اي نزديك به نحو احسن استفاده كنيم.
گفتني است در ابتداي اين نشست نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد رضوان هدايت، نسيم دانش، طبيعت پارسيان، نجوم آسمان شب كوير و انجمن گويندگان جوان ايساتيس ديدگاه هاي خود را در حوزه هاي مختلف و آمادگي براي همكاري با اداره كل پدافند غيرعامل استانداري بيان كردند.
 


آدرس کوتاه :