مديركل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد تأکید کرد:


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در جلسه ستاد هماهنگي فعالیت‌های مهدوي با اشاره به اهميت بهره‌مندی از ظرفیت‌های هنري و خلق برنامه‌های جذاب با رويكرد ديني گفت: مشاركت تشکل‌های اجتماع‌محور و مردمي در نشر فرهنگ مهدويت تأثیر چشمگيري دارد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، جلسه ستاد هماهنگي فعالیت‌های مهدوي استان به‌منظور تشريح برنامه‌های پيشنهادي و عملياتي نمودن رويكردهاي مؤثر به‌ویژه در اعياد شعبانيه با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و اعضاي اين ستاد در سالن موحدين استانداري يزد برگزار شد.
«فخرالسادات خامسي» در این جلسه بيان كرد: در برنامه‌هایی با موضوع مهدويت به‌ویژه در نيمه شعبان محورهايي چون توجه به مشاركت مردمي، مخاطب پسندي، جذب جوانان و ارائه برنامه‌هایی با بهره‌مندی از ظریف‌های جديد ازجمله فضاي مجازي ضرورت دارد.
وی افزود: با توجه به اهميت نقش مردم در اين برنامه‌ها و مناسب‌های مختلف اجتماعي؛ دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي بايد براي رشد فعالیت‌های اجتماع‌محور زمینه‌سازی و حمايت كنند و ايفاي نقش اصلي به مردم سپرده شود.
خامسی اظهار داشت: سازمان‌های مردم‌نهاد و محلات نيز از ظرفیت‌های خوبي هستند كه در حوزه نشر فرهنگ مهدويت و برگزاري برنامه‌های مربوط به نيمه شعبان می‌توانند در جذب همكاري و ساماندهي برنامه‌های مردمي حضور مؤثری داشته باشند.
مديركل دفتر اجتماعي و فرهنگي استانداري در پايان گفت: بر مبناي نظرات ارائه‌شده در اين جلسه و برنامه‌های پيشنهادي تلاش می‌شود تا نگاه هنري و زمینه‌های فرهنگي از یک‌سو و حمایت‌ها و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرايي و نهادهاي متولي از سوي ديگر در ستاد هماهنگي فعالیت‌های مهدوي و هم‌اندیشی سالانه براي تحقق اهداف اثرگذار با رويكرد مردمي موردتوجه قرار گيرد.
 


آدرس کوتاه :