استاندار يزد تاكيد كرد:


« محمدعلي طالبي» در آيين پاسداشت خيرين و داوطلبان حامي در سيل مهرباني (كمك به مناطق سيل زده كشور) بر ضرورت پاسداشت و حمايت از زمينه هاي تقويت انسجام ملی و سرمايه اجتماعي در جامعه تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، آيين پاسداشت خيرين و داوطلبان حامي در سيل مهرباني‌(كمك به مناطق سيل زده كشور) با محوريت معاونت داوطلبان جمعيت هلال احمر استان و با حضور « محمدعلي طالبي» استاندار يزد برگزار شد.
استاندار يزد با قدرداني از برگزار كنندگان اين برنامه كه پاسداشت انسان هاي نيك انديش را يادآور مي شود؛ تلاش و درخشش مجموعه هلال احمر استان به عنوان يك نهاد عمومي که مسئوليت سنگيني در جمع آوري كمك هاي مردمي و انجام امور امدادي در حوادث مختلف از جمله سيل اخير بر عهده داشتند را شايسته تقدير دانست.
« محمدعلي طالبي» افزود:انعكاس مناسب روحيه نيك انديشي مردمان استان يزد كه سخاوتمندانه در اين مسير براي رفع نياز هم وطنان مناطق سيل زده قدم برداشتند نيز قابل سپاس است و نمودي است از روحيه خوب و نيكوكارانه مردم استان که در اين جريان نيز تجلي يافت.
عالی ترین مقام اجرایی استان اظهار داشت: رویداد اتفاقاتي از اين قبيل در كشور، با توجه به آسيب هايي كه به مردم وارد مي شود، جنبه ای متاثر كننده دارد اما در پس همين  حوادث است كه سرمايه هاي اجتماعي پنهان جامعه  بروز و ظهور می یابد و علیرغم برخي تبليغات منفي كه سعی در ضعیف نشان دادن سرمایه های اجتماعی دارد،حضور مردم به اشكال مختلف در صحنه، ارزشمند و اثبات کننده تقویت این سرمایه هاست.
وي خاطرنشان كرد: در هيچ كجاي دنيا با توجه به اعتبارات و منابع مالی پیش بینی نشده، دولت ها نمي توانند به صورت کامل از عهده مسئوليتی به سنگيني بازسازي مناطق آسيب ديده و رسيدگي به نيازهاي جاري مردم برآیند  اما اگر بنا بر به میدان آمدن مردم باشد، در هيچ كجاي دنيا مثل ايران مردم چنين مشاركت با عظمتی را ندارند و در كنار آن همدلي هايي كه در اين حوادث شكل مي گيرد سرمايه هاي اجتماعي را تقويت میکند."طالبی" ادامه داد: در این مسیر، دولت در كنار مردم و نهادهاي عمومي و در كنار نيروهاي نظامی و انتظامي، افزايش سرمایه های اجتماعی براي ادامه كار را فراهم مي كند كه بايد پاسداشت این موضوعات را مورد توجه قرار داد.
وي افزود: ضروریست از هر حركتي که موجب تقويت اعتماد در جامعه مي شود و انسجام ملي و تقويت سرمايه اجتماعي را به همراه دارد، حمايت نموده و همه سعي كنيم اين روحيه را در خود حفظ كنيم که برگزاري چنين رويدادهايي پاسداشت و تلاش در جهت حفظ اين روحيه است.
استاندار يزد در پايان با قدرداني از عمل موثر دواطلبان هلال احمر و اقدامات ساير دستگاه ها در امداد رساني برای مناطق سيل زده، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی جامعه نيز مشكلات و مسائلي داريم كه ارتقاء روحيه تعاون، همكاري و تعامل مي تواند به رفع و بهبود آن كمك کند.

*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :