مدیرکل مدیرت بحران استان:


مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در نشست کارگروه اطفاي حریق استان بر ضرورت عملیاتی شدن طرح جامع مقابله و اطفاي حریق در جنگل ها و مراتع استان تاکید کرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، «هادی هادی نسب» در این نشست ضمن تشکر از اقدامات انجام شده از سوي اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص سیلابهای اخیر، تکمیل طرح اطفاي حریق جنگلها و مراتع استان را ضروری دانست و نتایج انجام مانورهای صورت گرفته را ، شناسایی نقاط ضعف و قوت این مهم دانست.
مديركل مديريت بحران استان بر تشکیل کارگروه اطفاي حریق به ويژه در شهرستان خاتم با توجه به وجود جنگل باغ شادی و باغ معدن  تاکید كرد و خواستار اجرایی نمودن تجربه دیگراستان ها مانند استان فارس در اين زمينه شد.
آخوندی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نيز در ابتدای این نشست حفظ منابع طبیعی در استان کویری یزد را دارای اهمیت ویژه ای دانست و به تشریح دستورالعمل طرح جامع مدیریت پیشگیری و اطفاي حریق در جنگلها و مراتع کشور پرداخت.
در این جلسه در خصوص وظایف دستگاه های مختلف و راهکارهای اطفاي حریق پیشنهادهایی داده شد که بر موضوع طرح جامع اطفاي حریق استان و تامین سریع آب در مواقع حریق و تقویت و ساماندهی هر چه بیشترجوامع محلی و سازمان هاي مردم نهاد در برنامه های پیشگیری و اطفاي حریق تاکید شد.
گفتني است آموزش عمومی و ساخت برنامه هایی با موضوع حریق و پرداختن صدا و سیما در اطلاع رسانی و آموزش اقشار مختلف مردم از دیگر مصوبات این نشست بود.
 


آدرس کوتاه :