استاندار يزد:


استاندار يزد از تصويب طرح الحاق محدوده منفصله منطقه ويژه اقتصادي يزد با رويكرد توسعه اقتصاد دانش بنيان و ايجاد شغل براي فارغ التحصيلان دانشگاهي خبر داد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز دوشنبه 14 آبان ماه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد با دستور كار ايجاد منطقه ويژه اقتصادي منفصله يزد؛ نيازمندي ها و فرصت هاي پيش رو تشكيل جلسه داد.
استاندار يزد بيان كرد:طرح الحاق محدوده منفصله منطقه ويژه اقتصادي يزد با توجه به فعاليت  شركت توربو كمپرسور نفت ؛او تي سي( O.T.C) در استان و ضرورت توسعه اين صنعت استراتژيك در پاسخ به جزئي از نياز شغلي فارغ التحصيلان دانشگاهي و جلوگيري از خروج ارز مورد توجه ويژه قرار گرفت.
«محمود زماني قمي» اظهار داشت:علاوه بر اين موضوع مجموعه مورد نظر توان رقابت با ساير كشورهاي توليد كننده و صاحب نام در اين عرصه را نيز دارد و براي رونق و گسترش فعاليت هاي خود  نياز به قرار گرفتن در قالب منطقه ويژه اقتصادي به خوبي احساس مي شد.
زماني قمي افزود:هدف از پيگيري اين موضوع ملحق شدن يك صنعت استراتژيك با امكانات و تجهيزات فعال به منطقه ويژه بود و امكان انتقال مجموعه به مكاني ديگر جايگاه كارشناسي و صرفه اقتصادي نداشت.
وي گفت:استان يزد استاني نيازمند به ايجاد مشاغلي در حوزه دانش بنيان براي حفظ و به كارگيري نخبگان دانشگاهي است و با وضعيت فعلي و  كارگر محور بودن بخش صنعت؛ با مشكلات و عدم توازن در حوزه اشتغال روبه رو هستيم و اميد است اين منطقه در بهبود شرايط موثر واقع شود.
عالي ترين مقام اجرايي استان خاطرنشان كرد:در الحاق اين مجموعه فرآيند و مجوز فعاليت هاي قبلي صادر شده در ساير موضوعات نيز مورد توجه قرار گرفته است و فعاليت ها همسو با يكديگر  و به صورت زنجير وار در مسير تكميل ساير واحدها برنامه ريزي شده و پيش مي روند.
زماني قمي اظهار داشت:اميد است طرح الحاق محدوده منفصله ويژه اقتصادي يزد كه با توجه به پيگيري ها و نظرات كارشناسي قوي توسط شوراي عالي به تصويب رسيده است بتواند جزئي از سياست هاي مورد توجه در توسعه صنايع هاي تك،رشد اقتصاد دانش بنيان و تامين شغل براي فارغ التحصيلان دانشگاهي را پوشش دهد.
استاندار يزد در پايان بيان كرد:دستگاه هاي اجرايي و مجموعه شركت او تي سي( OTC) تمام تلاش خود را براي تحقق اهداف مورد توجه در الحاق اين محدوده به كارگيرند كه خوشبختانه انتقال برخي دستگاه ها و گسترش فعاليت اين شركت در يزد آغاز شده است .
گفتني است در اين جلسه طرح الحاق محدوده منفصله و وضعيت موجود منطقه ويژه اقتصادي يزد نيز تشريح شد.
*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع
 


آدرس کوتاه :