معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد:


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد با اشاره به بررسي طرح هاي ارائه شده از سوي بخش خصوصي و سنجش قابليت فني مدل هاي مورد نظر، بيان كرد: طرح ساماندهي متمركز پسماندهاي صنعتي یزد اجرايي مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،در سومين جلسه كارگروه تخصصي مديريت پسماند استان نسبت به فعال سازي سايت پسماندهاي صنعتي و ساماندهي پسماندهاي صنعتي،عمراني و ساختماني يزد تصميم گيري شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت:فعاليت صنعتي گسترده اي در استان صورت مي پذيرد و روزانه حجمی از پسماندهاي صنعتي بدون نظارت و با اثرات مخرب زيست محيطي در مناطق مختلف رها مي شوند.
«محسن صادقيان» تشريح كرد: با توجه به اينكه طرح هاي مربوط به ساماندهي پسماندهاي صنعتي در جلسات گذشته اين كارگروه تبیین و مورد تائيد كارگروه فني نيز قرار گرفته است،مجريان طرح نسبت به ارائه گواهي صلاحيت و مجوز فعاليت اقدام كنند.
صادقيان افزود:پس از انجام اين فرآيند،بررسي دقيق استعلام هاي صورت گرفته و موضوعات مربوط به جانمايي زمين  نيز در دستور كار قرار مي گيرد تا پسماندهاي صنعتي با مشاركت بخش خصوصي و تسهيلگري دستگاه هاي اجرايي به ساماندهي مناسبي برسد.
وي با تاكيد بر همسوسازي برنامه هاي مديريت شهري و اقدامات عمراني با طرح آمايش استان بيان كرد:متاسفانه با توجه به بازديدهاي ميداني صورت گرفته از مناطق مختلف،رهاسازي پسماندهاي عمراني و ساختماني در مناطق پراكند شهر را شاهد هستيم.
معاون استاندار يزد اظهار داشت:لازم است بغل نويسي و عنوان گذاري سيستم ها و ماشين هاي حمل پسماندهاي ساختماني مورد توجه جدي باشد و از سوي ديگر راهكارهايی براي مديريت پسماندهاي اين حوزه نيز بررسي و در دستور كار قرار گيرد.
شايان ذكر است در اين جلسه شرايط سايت پسماندهاي صنعتي ،طرح ساماندهي پسماندها به روش پيروليز، طرح مديريت پسماند و سرباره هاي آهني و مكان يابي جهت تخليه پسماندهاي عمراني و ساختماني مورد هم انديشي  و با توجه به بررسي هاي صورت گرفته توسط كميته فني در مسير اجرا قرار گرفت.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:حسن کرمی
 


آدرس کوتاه :