معاون عمراني استاندار يزد:


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد با تاكيد بر همكاري نهادها و دستگاه های مختلف در محورهاي مشخص شده براي تحقق يك نتيجه واحد بيان كرد:عملكرد جزيره اي، دستگاه هاي اجرايي استان را از هدف طرح بازآفريني شهري دور مي سازد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد;«محسن صادقيان» در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم بيان كرد:موازي كاري و بخشي نگري در دستگاه ها يكي از بزرگترين آفت هاي توسعه متوازن و پيشبرد برنامه هاي هدفمند براي استان است كه سردرگمي اجتماعي و ضعف در پاسخگويي منسجم به نيازهاي مردم را نيز به همراه دارد.
صادقيان افزود:طرح هاي مختلفي كه توانمندسازي محلات را هدف قرار داده اند به صورت پراكنده و در دستگاه هاي اجرايي مختلف تهيه و در مسير اجرا قرار گرفته است كه بيش از 90 درصد اين نگاه ها نيز به  توسعه موضوعات عمراني،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي در محلات تمركز دارد.
وي خاطرنشان كرد:متاسفانه برخي موازي كاري ها و تكيه بر عملكرد جزيره اي باعث كمرنگ شدن جامعيت و اهداف اصلي اين طرح ها در سطح محلات مي شود.
صادقيان ادامه داد:هم اكنون طرح بازآفريني شهري در معاونت عمراني استانداري،راه و شهرسازي،شهرداري،دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و دانشگاه علوم پزشكي با عنوان هاي مختلف از جمله دفاتر تسهيل گري،كانون سلامت و سراي محله تعريف شده كه اکثر شرح خدمات آن ها نیز هم پوشاني دارد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد گفت:طرح بازآفريني شهري با پيوست هاي مختلف اجتماعي دستگاه هاي اجرايي متنوعي را براي تحقق اهداف مورد نظر خود به همكاري فراخوانده است اما ضروريست مديريت يكپارچه و عملكرد همسو پيوست اصلي اين طرح در استان قرار گيرد.
صادقيان ادامه داد:با هم افزايي ظرفيت و اعتبار همه دستگاه هاي موثر در اين طرح مي توان نتايج موثر و اقدامات ماندگاري را رقم زد و در غير اين صورت علاوه بر دور شدن از اهداف طرح بازآفريني در استان با هدر رفت منابع و ظرفيت هاي پيش رو نيز مواجه خواهيم شد.
وي افزود: يكسان سازي شرح خدمات دستگاه ها،مشخص شدن و تقسيم وظايف با تمركز بر محله هاي هدف،بهينه سازي هزينه كرد اعتبارات و مديريت زمان  در اجرايي شدن اين طرح مسير مناسبي براي همبستگي فعاليت هاي استان به ويژه در حوزه عمراني فراهم مي سازد كه اعتبارات  طرح نيز بر اين مبنا توزيع مي شود.
معاون استانداري يزد با تاكيد بر ضرورت شناخت، تعامل و همكاري حول يك محور واحد در اجراي طرح بازآفريني شهري،توجه به نقش محوري و زمينه سازي براي مشاركت مردم در اين عرصه را از دستگاه هاي متولي خواستار شد.
آدرس کوتاه :