شناسه : 53899552


عملكرد شوراي ترافيك شهرستان مهريز در سال گذشته اعلام شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، خبرنگار اتاق خبر استانداري يزد در گزارشي عملكرد شوراي ترافيك شهرستان مهريز را از دبير خانه اين شورا به شرح ذيل اخذ نمود:
در سال 93 در خصوص موضوع ترافيك شهرستان مهريز، شوراي ترافيك اين شهرستان  شش جلسه برگزار نموده است كه اين جلسات 61 مصوبه را در برداشته كه از ميان اين 61 مصوبه، 52 مصوبه آن اجرا، 5 مصوبه در دست اقدام و 4 مصوبه اجرا نشده است.
طبق اين گزارش اهم اقدامات صورت گرفته در شوراي ترافيك شهرستان مهريز به شرح ذيل است:
1- بررسي فني و كارشناسي طرح هاي ترافيكي شهرداري و برنامه هاي ترافيكي بخشداري، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و دهياري ها در سطح شهرستان
2- ارائه آموزش هاي همگاني در راستاي ارتقاي فرهنگ عمومي ترافيك بويژه جهت جوانان و دانش آموزان
3- هماهنگي و تصميم گيري در خصوص مبادي ورودي و خروجي شهر و نقاط تبادل سفر در سطح شهرستان
4- بازديد هاي ميداني مشترك اعضاي كميته فني و همچنين اعضاي شوراي هماهنگي ترافيك از طرح هاي ترافيكي
5- ارتقاي ايمني عبور و مرور در محورهاي درون شهري و برون شهري در خصوص كاهش تصادفات
6- خط كشي، رنگ آميزي و نصب تجهيزات مورد نياز در معابر، تقاطع ها و سرعت كاههاي موجود در سطح شهرستان
7- گشت سيار در محورهاي برون شهري به منظور افزايش ايمني و كاهش حوادث رانندگي
8- اجراي طرح هاي ترافيكي كوتاه مدت و بلند مدت ترافيكي در ايام تعطيلات و نوروز
9- ساماندهي تقاطع ها و ايمن سازي و كاناليزه كردن ترافيك در اكثر نقاط شهرستان
10- ساماندهي ورودي مدارس واقع شده در كنار معابر اصلي و اجراي طرح هميار پليس
11- مكان يابي و اختصاص فضاهايي در سطح شهر به منظور پارك خودروهاي معلولين