مدیرکل دفتر ارزشیابی، رسیدگی به شکایات و بازرسی، مدیرکل اداری ومالی ، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مشاور اطلاع رسانی و روابط عمومی استاندار یزد ظهر سه شنبه یکم تیرماه از مدیرکل آموزش و پرورش استان عیادت کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، "محمدجواد رامشک" ، "کامران قربانی" ،"مجید جوادیان زاده" و " عباس ملازینلی " با حضور در بیمارستان افشار یزد از "احمد شیرزاد" مدیرکل آموزش و پرورش استان عیادت نمودند ، از روند معالجه وی مطلع گردیدند و برای ایشان آرزوی سلامتی کردند.
گفتنی است مدیرکل آموزش و پرورش استان به دلیل عارضه قلبی ، در بیمارستان افشار یزد بستری  وحال وی بهبود یافته است.
 


آدرس کوتاه :