مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از واگذاری دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی سکونتگاه‌های غیررسمی و نقاط حاشیه‌نشین خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، فخرالسادات خامسی‌هامانه از واگذاری دفاتر تسهیل‌گری و توسعۀ محلی سکونتگاه‌های غیررسمی و نقاط حاشیه‌نشین خبر داد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: ارتقای وضعیت اجتماعی، فرهنگی، مالی، محیطی و مسکن خانوارهای ساکن در محدوده‌های محلات فرودست شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی واگذاری دفاتر تسهیل‌گری و توسعۀ محلی را ضروری کرده است.
خامسی بیان کرد: شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های مردم نهاد واجد صلاحیت برای راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری توسعه محله با رویکرد اجتماع‌محور و مشارکت جامعه محلی اقدام نماید.
به گفتۀ وی، فایل مربوط به «شرح خدمات و وظایف دفاتر تسهیل گری و توسعه محله ای سکونتگاه های غیررسمی و نقاط حاشیه‌نشین» در سايت دفتر امور اجتماعي استانداري به آدرس http://ejtemaee.ostanyazd.ir موجود است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تصریح کرد: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 31112399، علی اکبریان، تماس بگیرند.
 
آدرس کوتاه :