شناسه : 99661973
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت:خوشبختانه مردمان استان يزد همواره به همت و تلاش شهره بوده اند و قطعاً كارگران شريف اين استان نيز، پرتلاش ترين قشر اين جامعه هستند و ما مصمميم كه حتما نقطه نظرات ايشان را بشنويم وبا آنها به گفت و گو بنشينيم.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "محمود زماني قمي" صبح دوشنبه 29 آبانماه 1396 با حضور در خانه كارگر استان با تعدادي از اعضاء جامعه كارگري استان ديدار كرد.
استاندار يزد در پايان اين ديدار و در گفت و گو با خبرنگار واحد مركزي خبر خاطر نشان نمود: با توجه به اينكه رسيدگي به حوزه اقتصاد و معيشت مردم به ويژه قشر شريف كارگر را مهم ميدانم، بعد از ملاقاتها و گفت و گوهايي كه كه با جمعي از كارآفرينان و كارفرمايان استان داشتم، با هدف ملاقات با جامعه كارگري استان به اين مكان آمدم تا عرض خداقوتي به اين قشر عزيز داشته و بر رفع مشكلات آنان تاكيد كنم.
وي تصريح كرد: كارگران و كارفرمايان به منزله دو بال هستند كه رونق را در حوزه توليد و اقتصاد حاكم ميكنند و نشاط و پويايي آنان به منزله پويايي و تحرك اقتصاد كشور است.
" زماني قمي " افزود: خوشبختانه مردمان استان يزد همواره به همت و تلاش شهره بوده اند و قطعاً كارگران شريف اين استان نيز، پرتلاش ترين قشر اين جامعه هستند و ما مصمميم كه حتما نقطه نظرات ايشان را بشنويم وبا آنها به گفت و گو بنشينيم و قطعا در روزهاي آتي با دعوت از نمايندگان رسمي ايشان در تشكلهاي كارگري، جلسات مشتركي را برگزار و ضمن اخذ نقطه نظرات ايشان، در خصوص رفع مسائل و مشكلات اين قشر، تصميمات مقتضي اخذ خواهد شد.
استاندار يزد سپس با اشاره به سالروز تصويب قانون كار تصريح كرد: همه بايد از اين مسير قانوني حمايت كنيم و به ظرفيتهاي موجود در اين قانون براي رونق بخشيدن به حوزه توليد و دفاع از حقوق كارگران توجه ويژه داشته باشيم و اين امر بايد مورد عنايت همه مسئولين به ويژه مديران حوزه دولتي استان قرار گيرد.
" زماني قمي" در پايان ضمن آرزوي توفيق و سربلندي براي همه كارگران و كارفرمايان و تمامي دست اندركاران امر توليد و اقتصاد استان، بر عزم دولت در حمايت بي دريغ از جامعه كارگري و كارفرمايي به منظور رونق هرچه بيشتر عرصه توليد كشور تاكيد كرد.