به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار؛


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با بيان اينكه لازم است طرح ها و برنامه هاي استان در قالب هايي پويا، كاربردي و با توجه بر واقعيت هاي مخاطبان هدف تدوين شود؛ بر تقويت حس آرامش و امنيت نسبت به موضوع سلامت در جامعه تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، روز چهارشنبه 23 خردادماه، دومين جلسه كارگروه سلامت، ايمني و امنيت غذايي استان به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در سالن شهيد موحدين استانداري با حضور اعضاي اين كارگروه برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در اين نشست گفت: لازم است طرح ها و برنامه هاي استان در قالب هايي پويا، كاربردي و منطبق بر واقعيت هاي مخاطبان مورد هدف آن موضوع  تدوين شود و به معناي واقعي آغاز راه باشد زيرا خيلي از اسناد وجود دارد كه در كتابخانه ها بدون استفاده باقي مانده است.
«محمدعلي طالبي » ادامه داد: بعد از تصويب اسناد و برنامه هاي ارائه شده در حوزه سلامت، ايمني و امنيت مواد غذايي، بايد بتوانيم در هر مقطع زماني ارزيابي هايي از ميزان پيشرفت سند و برنامه ها داشته باشيم.
طالبي افزود: هر كدام از اسناد مطرح شده در اين كارگروه نيازمند جلسات تخصصي و جداگانه هستند تا نظرات دستگاه هاي اجرايي مختلف و كارشناسان حاضر در اين كارگروه نيز مورد بررسي دقيق تري قرار گرفته و شرايط لازم در سندها پيش بيني شود.
وي با بيان پيگيري تشكيل كميته اي براي ساماندهي و كنترل حيوانات ناقل بيماري با محوريت معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري خاطرنشان كرد: توجيه كامل از اين اسناد و اطمينان از اينكه دستگاه هاي اجرايي نسبت به اين سندها نظر و ديدگاه خاصي ندارند مورد توجه قرار گيرد تا بتوانيم در اجراي آن انسجام بيشتري را شاهد باشيم.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان گفت: در موضوعات بيماري هاي واگير يا مسائلي مثل بيماري سالك و هاري، كنترل و پيشگري بروز از آن در تمام شهرستان ها با تاكيد بر تقويت حس امنيت و آرامش سلامت جامعه جدي گرفته شده و برنامه هاي لازم با اهتمام ويژه فرمانداران، دستگاه هاي اجرايي و محوريت دانشگاه علوم پزشكي آيت الله شهيد صدوقي(ره) يزد انجام شود.
گفتني است در اين نشست اسناد پروژه هاي كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و كنترل حوادث ترافيكي و آلودگي هوا در استان، ارائه شد، تصويب سند جامع سلامت استان صورت گرفت و گزارش هايي از وضعيت كنترل و مراقبت بيماري هاي سالك و هاري و وضعيت بهداشتي درماني زائرين حج تمتع و اربعين حسيني با تاكيد بر پيش بيني تمهيدات و اقدامات كنترلي در سال جاري ارائه شد.
 


آدرس کوتاه :