دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد:


دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد با اشاره به تهديد سلامت اقتصادي و اجتماعي ناشي از مصرف كالاي قاچاق در جامعه گفت: خرده‌فرهنگ‌های غلط و عدم توجه به اثرات مخرب ناشي از مصرف، زمينه مبادله كالاي غيرقانوني و رواج كالاي قاچاق در كشور را فراهم می‌سازد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد پيرامون شعار حمايت از كالاي داخلي و فرهنگ مصرف توليدات ملي اظهار داشت: اگر بتوانيم بااطلاع رساني و آگاه‌سازی مناسب از جنبه‌های مختلف به اثرات مخرب قاچاق كالا و ارز بپردازيم و جامعه اين موضوع را موردتوجه قرار دهد، قطعاً به‌سوی حمايت از كالاي ايراني و رونق اقتصادي گام برداشته‌ایم.
«احمدترحمي» ادامه داد: چنانچه اثرات مخرب رواج و مصرف كالاي قاچاق در بين احاد مردم جامعه تبيين شود قطعاً حجم كالاي قاچاق در بازار كاهش می‌یابد چراكه وقتي خريد و تقاضايي وجود نداشته باشد ديگر كالاي قاچاقي نيز وجود نخواهد داشت.
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد وظيفه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را برنامه‌ریزی و هماهنگي بين بخشي براي تمام دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با اين موضوع بيان و خاطرنشان كرد: مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيازمند عزم ملي و انسجام اجتماعي است كه خوشبختانه اين عزم وجود دارد.
ترحمي افزود: كالاي قاچاق در عرصه‌های اقتصادي و اجتماعي اثرات مخرب و حتي جبران‌ناپذیر زيادي را بر جاي می‌گذارد و گاهي مردم قاچاق را تنها مربوط به كالاهايي خاص می‌دانند اما متأسفانه قاچاق می‌تواند از سبد مصرف خانوار تا عرصه‌های بزرگ اقتصادي نفوذ پيدا كند.
وي گفت: عرضه كالاهايي كه از مبادي غيرقانوني واردمی شوند کشور را از درآمدهاي گمرگي محروم ساخته، نظارت بر واردات را غیرممکن می‌سازد، زمينه عرضه اجناس تقلبي و بی‌کیفیت را به بهانه قيمت ارزان فراهم می‌کند و از همه مهم‌تر رواج مصرف مواد خوراكي، آرايشي و بهداشتي قاچاق تهديدهاي جدي را در حوزه سلامت به همراه دارد كه بعضاً اثرات مخرب مصرف لوازم آرايشي-بهداشتي قاچاق جبران‌ناپذیر است.
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد ضمن ابراز خرسندي از موفقيت دولت تدبير و اميد در اجراي طرح مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان كرد: هدف از اجراي اين طرح كاهش حجم 10 درصدي قاچاق به‌صورت سالانه در كشور پیش‌بینی‌شده بود كه اين امر در سطح بالاتري نيز محقق شد.
ترحمي گفت: هر جنس قاچاقي كه وارد كشور می‌شود يك حلقه از اشتغال در داخل كشور را كم می‌کند و در راستاي حمايت از كالاي ايراني مبارزه با قاچاق از یک‌سو و از آن مهم‌تر عدم مصرف و تمايل به مصرف كالاهاي قاچاق و غيرقانوني به عنواني فرهنگي غالب اثر چشمگیری بر تحقق شعار سال دارد.
 
آدرس کوتاه :