مديركل دفتر فني،امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري يزد گفت:در تصادفات درونشهري مربوط به هشت ماهه ابتداي سال جاري در استان آمار متوفيان راكب و سرنشين موتورسيكلت نسبت به مدت مشابه با كاهش 21/2درصدي روبرو شده است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، مديركل دفتر فني،امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري يزد در نشست خبري معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد با اصحاب رسانه ضمن بيان اينكه تلفات جاده اي هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي زياد و گاه جبران ناپذيري به همراه دارد،گفت:رعايت اصول ايمني،تقويت زير ساخت هاي تردد و آگاهي بخشي به جامعه در كاهش تلفات رانندگي اثر چشمگيري دارد.
مديركل دفتر فني،امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري يزد بيان كرد:با نگاهي به آمار متوفيان تصادفات درونشهري بر مبناي شهرستان محل حادثه در مي يابيم بر اساس جمعيتي كه در شهر يزد ساكن هستند در مقايسه با ديگر شهرستان هاي استان يزد تعداد متوفيان  نيز بيش تر مي باشد.
«بهروز شهابي زاد» افزود:تلفات جاده اي هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي زياد و گاه جبران ناپذيري به همراه دارد و رعايت اصول ايمني،تقويت زير ساخت هاي تردد و آگاهي بخشي به جامعه در كاهش تلفات اثر قابل توجه اي بر جاي مي گذارد.
شهابي زاد اظهار داشت: بررسي وضعيت استان يزد نشان مي دهد 30 درصد متوفيان تصادف هاي درونشهري عابرين پياده و 66/6درصد نيز موتورسيكلت سواران بوده اند و متاسفانه بيش از 98 درصد متوفيان شهر يزد در تصادفات نيز عابرين پياده و موتورسيكلت سواران مي باشند.
وي خاطرنشان كرد:بيش از 70 درصد علت نهايي فوت ناشي از تصادف درونشهري نيز از سوي پزشكي قانوني ضربه مستقيم به سر به علت عدم استفاده از كمربند و كلاه ايمني گزارش شده است كه بر اين اساس رعايت نكات ايمني و اهميت ارتقاء فرهنگ رانندگي مي بايست در دستور كار شوراي ترافيك استان قرار گيرد.
مديركل دفتر فني،امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري يزد گفت:50 درصد علت فوت در محورهاي برونشهري نيز واژگوني مي باشد كه علت وقوع 90 درصد از اين حوادث نيز خواب آلودگي گزارش شده است.
وي  بيان كرد:در بخش تصادفات درونشهري نيز در 8 ماهه ابتداي سال جاري در مجموع 2 هزار 733 تصادف اتفاق افتاده است كه  از اين تصادفات 47 فقره فوتي، 2 هزار و 494 فقره جرحي و 192 مورد نيز خسارتي مي باشد كه مجموع تصادفات 15 درصد رشد را نشان مي دهد.
شهابي زاد در پايان يادآور شد:در 6 ماهه ابتداي سال جاري استان يزد در كشور با 124 فوتي در حوادث رانندگي سومين استان از لحاظ كمترين تعداد فوتي بوده است.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :