معاون اقتصادي استانداری يزد:


«علی زینی وند» در نشست بررسی مشکلات سرمایه گذاری در حوزه پساب فاضلاب یزد با اشاره به نقش تکمیل کننده دولت، بخش خصوصی و رسانه ها در پیشبرد اهداف استان گفت: اگر بخواهیم یک پایه گفتمانی در استان مطرح کنیم، باید با تسهیل در روند سرمایه گذاری در کارهای مثبتی که قراراست در استان اجرایی شود به سمت مدیریت و درست مصرف کردن منابع حرکت کنیم.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد؛ معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداری يزد در اين نشست اظهار داشت: ما باید به سمت خوب مصرف کردن در جامعه حرکت کنیم و اگر به این باور برسیم که با همین منابع آبی کشور می توانیم خوب مصرف کنیم، کشور را خیلی بهتر می توانیم اداره نماییم و این قابل مدیریت است.
زینی وند افزود: بحمدالله در حوزه آب می توانیم ادعا کنیم که یکی از متخصص ترین مجموعه ها و مدیران در حوزه کشور در این استان مشغولند و از این بابت کار سختی پیش رو نخواهیم داشت.
معاون اقتصادی استاندار خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم تا در این حوزه هرکجا سرمایه گذاری به مشکلی برخورد و خواست مصوبه ای بگیرد، در محمل قانونی به آنها کمک کنیم.
 


آدرس کوتاه :