مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد:


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد بهره‌گیری از سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد خلاقیت در اجرای طرح‌های مرتبط با کاهش آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، «مجید جوادیان زاده» در نشست ستاد مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان یزد اظهار داشت: تمرکز نظام بر آسیب زدایی از سطح جامعه در حوزه آسیب‌های اجتماعی چهارگانه است.
وی بابیان اینکه وزارت کشور با دستگاه‌های ملی تفاهم‌نامه‌ای دارد که بودجه‌ای به استان‌ها اختصاص پیدا کند؛ ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه وظیفه هر دستگاهی به تفکیک مشخص‌شده که باید برای پیشگیری از آسیب‌ها اقدام شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به اینکه در این زمینه باید از مشارکت تشکل‌های مردمی هم بهره برد؛ اضافه کرد: برگزاری جلسات آموزشی برای گروه‌های مختلف با اعتباراتی که مشخص‌شده است باید از طریق دستگاه‌های عنوان‌شده و همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد صورت گیرد.
وی بابیان اینکه از سوی وزارت کشور برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی اعتبار ملی تعریف‌شده و دستگاه‌ها نمی‌توانند بهانه اعتبارات داشته باشند؛ افزود: دستگاه‌ها باید پیگیر جذب اعتبارات ابلاغ‌شده از سطح ملی باشند و برای اجرای مفاد تفاهم‌نامه برنامه داشته باشند و گزارش کار را نیز ارائه کنند.
جوادیان زاده با اشاره به اینکه 50 درصد اعتبارات تعیین‌شده پرداخت خواهد شد تا کار اجرایی شود؛ ادامه داد: پرداخت مقدار باقی‌مانده منوط به تائید از سوی استانداری استان‌ها با ارائه گزارش کار از سوی دستگاه مربوطه است که باید با نظارت کامل صورت گیرد، لذا انتظار است زمینه‌های بازدید نیز فراهم باشد.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه تصریح کرد: پرهیز از موازی کاری با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود و تعامل بین دستگاه‌ها برای تبادل تجربیات در این زمینه بسیار ضروری است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد بابیان اینکه برخی تفاهم‌نامه‌ها چندجانبه است عنوان کرد: 27 سازمان مردم‌نهاد درزمینه آسیب‌ها همکاری دارند و به‌غیراز اعتباری که دستگاه‌ها داشتند، استانداری یزد نیز سهمی از اعتبارات را در این زمینه اختصاص داده است.
وی با اشاره به طرح تقسیم‌کار ملی در این زمینه اظهار داشت: باهدف پیشگیری از موازی کاری، برای هر آسیبی یک دستگاه ملی تعیین‌شده و دستگاهی نیز به‌عنوان دستگاه معین و سایر دستگاه‌ها نیز به‌عنوان همکار تعیین‌شده‌اند تا بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌های موجود برای مبارزه با آسیب‌ها اقدام کنند.
جوادیان زاده بابیان اینکه اثرگذاری اقدامات بسیار موردتوجه بوده و دارای اهمیت است افزود: بهره‌گیری از سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد خلاقیت در اجرای طرح نقش بسزایی دارد.
 


آدرس کوتاه :