مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري یزد:


مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري یزد گفت: يكي از اقدامات خوب دولت كه در راستاي خدمت‌رسانی به روستائيان صورت گرفته ايجاد صندوق بیمه روستاییان و عشایر است كه ثمرات آن در بين روستائيان ديده می‌شود و لازم است مزایای این صندوق بیش‌ازپیش برای روستاییان تبیین شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد؛ در نشستي با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، مدیر و جمعي از كارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان در خصوص همكاري دوجانبه در راستای خدمت‌رسانی هرچه بهتر اين صندوق به روستائيان تأکید شد.
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري یزد در اين نشست از زحمات و تلاش‌های مديران و كارگزاران صندوق بیمه روستاییان و عشایر قدرداني كرد و گفت: يكي از اقدامات خوب دولت كه در راستاي خدمات‌رسانی به روستائيان صورت گرفته ايجاد صندوق بیمه روستاییان و عشایر است كه ثمرات آن در بين روستائيان ديده می‌شود.
«محمد يارمند» با اشاره به اينكه بايد فوايد اين بيمه به‌طور كامل براي روستائيان معرفي شود، بر تعامل و همكاري هرچه بيشتر و بهتر بخشداران، شوراها و دهياران با اين صندوق در جهت ضريب افزايش جذب بيمه تأکید كرد.
وي با اشاره به اينكه صندوق بيمه روستائيان فرصتي مناسب را در راستاي تأمین رفاه اجتماعي در بين روستائيان فراهم كرده است؛ گفت: محور اصلي اين حركت مشاركت و عضويت مردم در اين صندوق است تا از ارائه خدماتي كه دولت در اختيارشان قرار داده استفاده كنند.
«حسن ابراهيمي» مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان هم در اين نشست گزارشي از اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در اين صندوق اشاره كرد و از جذب 8/23 درصدي عضويت در اين صندوق خبر داد.
 


آدرس کوتاه :