شناسه : 97348294


مانور امداد جاده ای در خصوص امدادرسانی سریع حوادث ناشی از تصادفات جاده ای برگزار مي گردد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد" هادي هادي نسب" در نشستی با حضور نمایندگان دستگاه های امدادی بر برنامه ریزی و رفع مشکلات موجود در امداد رسانی جاده اي تاکید كرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان ضمن اشاره به حوادث جاده ای رخ داده در سالهای گذشته، برنامه ریزی و تمرین مداوم جهت ارتقاء آمادگی را مهم دانست.
وي حضور سریع و به موقع و تبعیت از فرمانده میدان را ضروری دانست و اظهار داشت: در حوادث واقعی لحظه ها تاثیرگذارند و مسئولیت پذیری در این حوادث می تواند ضریب خسارات را کاهش دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استان رعایت قانون و ارتقاء سطح ایمنی را در کاهش حوادث موثر دانست و بر فرهنگ سازی تاکید نمود.