شناسه : 102753065
مدیرکل اجتماعی، فرهنگی استانداری یزد:


مدیرکل اجتماعی، فرهنگی استانداری یزد با اشاره به آیین نامه ستاد ساماندهی متکدیان و مفاد آن اضافه کرد: براساس این آیین نامه برای هریک از دستگاه های مرتبط وظایفی دیده شده است و شهرداری موظف است برای جمع آوری متکدیان و تشکیل اردوگاه برای آن ها اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری، اعضای این کمیسیون و شهردار یزد تشکیل جلسه داد.
«مجید جوادیان زاده» در این جلسه با بیان اینکه مردم از طریق رسانه ها و افکار عمومی انتظار دارند بحث متکدیان در سطح شهر ساماندهی شود؛ اظهار داشت: حضور متکدیان در سطح شهر انتقال فرهنگ تنبلی و رخوت را به دنبال دارد و مباحث اخلاقی را هم زیر سوال می برد.
وی با بیان اینکه مطالبات و خواسته های مشخصی در این زمینه وجود دارد؛ ادامه داد: بهزیستی با تمام کمبودهایی که در این زمینه ها دارد عملکرد خوبی داشته است و شهرداری نیز برخورد خوبی داشته است.
جوادیان زاده با اشاره به آیین نامه ستاد ساماندهی متکدیان و مفاد آن اضافه کرد: بر این اساس برای هریک از دستگاه های مرتبط وظایفی دیده شده است و شهرداری موظف است برای جمع آوری متکدیان و تشکیل اردوگاه برای آن ها اقدام کند.
وی با بیان اینکه هر یک از دستگاه ها باید بر اساس آنچه که مشخص شده فعالیت کنند؛ عنوان کرد: همکاری و تعامل دستگاه ها در چارچوب آیین نامه ستاد می تواند وضعیت شهر و خواسته شهروندان برای ساماندهی متکدیان را بهبود دهد و محقق کند.
جوادیان با اشاره به اینکه حضور متکدیان چهره شهر را نیز مخدوش می کند؛ بیان داشت: استفاده از کودکان برای تکدی گری و استفاده از احساسات مردم در شهر جهانی یزد زیبنده نیست و باید سریعتر اقدام کرد.