مدير فناوري اطلاعات و شبكه دولت استانداري يزد با اشاره به آسيب هاي ناشي از بايگاني و نگهداري پراكنده مستندات اداري بيان كرد: مديريت الكترونيك اسناد،ابزاري موثر در خدمت مديريت دانش است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد؛دومين نشست كميته فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك استانداري يزد در سال جاري با هدف ارائه مدلي براي مديريت الكترونيك اسناد در اين مجموعه برگزار شد.
مدير فناوري اطلاعات و شبكه دولت استانداري يزد گفت:در مجموعه استانداري و واحدهای تابعه حجم بالايي از مستندات اداري و اسناد كاربردي به صورت پراكنده در سيستم هاي فردي و يا بايگاني سنتي نگهداري و گاهي نيز برخي اتفاقات باعث از بين رفتن اين مدارك مي شود.
« محمدحسين زارع» افزود: با خروج افراد از سيستم به دليل بازنشستگي حجم زیادی از دانش و تجربه نيز از بين مي رود و امكان انتقال تجربه و بررسي دقيق وضعيت گذشته وجود ندارد.
زارع خاطرنشان كرد:اين موضوع نياز به مديريت الكترونيك اسناد با تاكيد بر مديريت دانش و ساماندهي مستندات اداري را نشان مي دهد.
وي در پايان نسبت به مرور مصوبات جلسه قبل در خصوص جداسازی شبکه داخلی از اینترنت و ساماندهی سامانه های نرم افزاری اداری و مالی پرداخت.
شايان ذكر است در اين جلسه پس از ارائه گزارش و تببين قابليت نرم افزار مديريت الكترونيک اسناد ،اعضاي جلسه به بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود در اين زمينه پرداختند و مقرر شد این سامانه به صورت پایلوت در یکی از واحدهای استانداری پیاده سازی و گزارش آن در جلسه آینده کمیته ارائه گردد.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:حسن کرمی
 


آدرس کوتاه :