شناسه : 85581850
با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار؛


با حضور «محمدعلي طالبي» معاون سياسي، ‌امنيتي و اجتماعي استاندار يزد، مراسم معارفۀ «محمدصادق طهماسبي» مديركل پدافند غيرعامل استانداري برگزار شد.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد،‌ روز يكشنبه 19 دي ماه معاون سياسي،‌ امنيتي و اجتماعي استاندار در اين مراسم با بيان اينكه ادارۀ كل پدافند غيرعامل استانداري از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است،‌گفت: پدافند غيرعامل نياز جامعۀ امروز است و همواره مورد توجه دولت تدبير و اميد بوده است كه اميدواريم با تلاش مديركل پدافند غيرعامل و مجموعۀ سخت كوش اين دفتر شاهد ارتقاي جايگاه پدافند غيرعامل در استان و كشور باشيم.
«محمدعلي طالبي» خاطرنشان كرد: يكي از مهمترين موضوعات مورد پيگيري در حوزۀ پدافند غيرعامل آموزش و فرهنگ سازي در جامعه است كه رسانه ها ظرفيت خوبي براي تحقق اين موضوضع هستند.
مديركل پدافند غيرعامل استانداري نيز در اين نشست رسالت اصلي پدافند غيرعامل را صيانت از سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي در همۀ حوزه ها عنوان كرد.
«محمدصادق طهماسبي» افزود: براي تحقق اهداف پدافند غيرعامل در استان نياز به همكاري و هماهنگي تمام دستگاه ها و مردم داريم و توجه به حوزۀ پدافند زيستي با توجه به تهديدات پيش‌رو در اين حوزه، از اهداف كوتاه مدت اداره كل پدافند غيرعامل استانداري است.