همزمان با سفر معاون وزیر کشور به یزد؛


در دیدار مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد با معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، پیرامون مسائل توسعه روستایی و دغدغه های دهیاری های استان با تاکید بر تصبره 2 ماده 39 هم اندیشی و ارائه راهکار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر  امور روستایی و شوراهای استانداری یزد، در دیدار « محمود زارع رشکوئیه» مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد با « مهدی جمالی نژاد»  معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور،مسائل توسعه روستایی و دغدغه های دهیاری های استان در این مسیر با تاکید بر تبصره 2 ماده 39 مورد هم اندیشی،تبادل نظر و ارائه راهکار قرار گرفت.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد در این دیدار بیان کرد:موفقیت در توسعه بخش های روستایی در استان یزد نیازمند فرآیند های اجتماعی –اقتصادی در سطوح محلی،استانی و ملی است زیرا روستا به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی در جامعه محسوب می شد.
« محمود زارع رشکوئیه» افزود: تلاش استان یزد برای توسعه روستایی،حفظ و بازگشت جمعیت به این مناطق بر تقویت زیرساخت ها و فرهم سازی زمینه های اشتغال متمرکز شده است و در این راستا به پشیبانی و حمایت های وزارت کشور برای سرعت بخشی به برنامه ها  نیاز داریم.
وی اظهار داشت:ریشه یابی مشکلات وشناخت ضرورت های مورد نیاز برای بهبود شرایط زندگی نیز در مناطق روستایی انجام شده است و امیدواریم با تقویت تسهیلات اشتغال زا و امتداد طرح های فعال در این حوزه از سوی دولت،بتوانیم به نتایج موثری در استان دست پیدا کنیم.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد مقابله با بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی را از مهم ترین ارکان پویای در روستا دانست و بر مطابقت و هماهنگی توسعه روستایی با نیازهای مردم در ارائه طرح و برنامه های کلان تاکید کرد.
آدرس کوتاه :