شناسه : 98298315
مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري يزد :


در نشست تسهيلات ارزان قيمت و سرمايه گذاري و اشتغال در روستاها كه با حضور مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري يزد،‌ جمعي از معاونين فرمانداران و بخشداران و همچنين مديران شعب بانكها كه در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد، فعال تر شدن كميته اشتغال بخش ها مورد تاكيد قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد"محمد يارمند" با اشاره به موضوع اشتغال و سرمايه گذاري در روستاها گفت : براي اينكه بخواهيم در روستاها اشتغال فراهم كنيم بايد پتانسيل هاي موجود در روستاها را شناسايي و بررسي كنيم .
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، همكاري و همدلي را يكي از زيرساخت هاي اصلي توسعه اشتغال دانست و گفت: بهبود شرايط و ايجاد بسترهاي لازم براي رونق اقتصادي و اشتغال افريني درروستاها نيازمند عزم جدي و همت ويژه تمام دستكاههاي متولي ومشاركت مردمي است.
در پايان هر يك از افراد حاضر در اين نشست نظرات و ديدگاههاي خود را در زمينه سرمايه گذاري و اشتغال در روستاها بيان كردند.