شناسه : 96511765
با حكم استاندار يزد؛


استاندار يزد طي حكمي، "مهدي حاجي حيدري" را به عنوان معاون برنامه ريزي، مالي و اداري فرمانداري يزد منصوب كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در بخشي از اين حكم آمده است:" با عنايت به پيشنهاد فرماندار محترم يزد و هماهنگي هاي به عمل آمده، نظر به سوابق، تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري يزد منصوب مي شويد..."
گفتني است "حاجي حيدري" پيش از اين مسئوليت بخشداري گاريزات از توابع شهرستان تفت را عهده دار بود.